Prsť zeme z NSK bola do Štúrova privezená z významných lokalít spojených s dejinami Veľkej Moravy


//Prsť zeme z NSK bola do Štúrova privezená z významných lokalít spojených s dejinami Veľkej Moravy

Súčasťou odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove bol aj symbolický akt sypania prstí zeme z významných lokalít kultúrnych regiónov Slovenska. Organizátori zabezpečenie vzácnej zeme z jednotlivých kútov našej vlasti rozdelili do ôsmich členení podľa územného delenia samosprávnych krajov. Na slávnostnom odhalení pamätníka ich sypanie zabezpečovali predsedovia krajských rád Matice slovenskej. Deviate symbolické miesto bolo pripravené pre prsť zeme priamo z rodiska Ľ. Štúra, z obce Uhrovec.
Keďže práve v Nitrianskom samosprávnom kraji sa nachádza najväčší a najkompaktnejší región Dolné Ponitrie, v rámci tohto územia sme sa rozhodli navštíviť významné archeologické lokality spojené s najstarším osídľovaním Slovanov. Zbieranie prstí zeme v Nitrianskom kraji malo aj význam vo forme vzdelávania tých najmladších. Sviatky 1. a 8. mája boli preto pre matičiarov nielen dňami oddychu, ale aj poslaním. Počas týchto dvoch dní predseda Miestneho odboru Matice slovenskej Tovarníky František Ďurina zorganizoval turistiku s cieľom navštíviť dve unikátne pamiatky z čias úsvitu národných dejín Slovákov a následnej christianizácie. So zbieraním mu pomáhali aj školáčky Kristínka Dorosényiová, Stanka Keptúnová, Emka Kellová, Sárka Bojdová a Karla Šramková. Kristínka so Stankou boli aj prítomné pri odhalení pamätníka v Štúrove. Prvou navštívenou lokalitou bolo hradisko Valy pri Bojnej, ktoré potvrdzuje počiatky osídlenia Slovanmi už na prelome 7. – 8. storočia. Od roku 2012 môžu návštevníci vidieť modelovú rekonštrukciu valu a v strednej časti hradiska aj modelovú rekonštrukciu zemnice. Pri rekonštrukcii vychádzal Archeologický ústav SAV v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave z nálezov nájdených priamo na hradisku. Najnovšie nálezy z výskumov prezentuje Múzeum Veľkej Moravy v Bojnej.
Ďalším cieľom turistickej trasy za poznaním našej histórie bol dominantný vrch Marhát (758 m n. m.), ktorý je súčasťou Považského Inovca, nachádzajúci sa nad obcou Nitrianska Blatnica a oddeľujúci stredné úseky povodia Váhu a Nitry. Prsť zeme matičiari zbierali z významnej archeologickej pamiatky – Rotundy sv. Juraja, ktorá sa nachádza na danej turistickej trase. Románsku rotundu postavili okolo roku 830 ako súčasť veľkomoravského osídlenia datovaného do tohto obdobia. Pamiatka už v minulosti prešla rôznymi rekonštrukciami, ale za stále prebiehajúce rekonštrukčné práce a zachovanie vôbec najstaršieho kostolíka na Slovensku i celej stredovýchodnej Európe vďačíme v súčasnosti občianskemu združeniu Rotunda Jurko. Románska pamiatka je spolu s kostolíkmi v Kostoľanoch pod Tríbečom a Kopčanoch jednou z mála zachovaných stavieb u nás datovaných do 9. – 10. storočia. Toto miesto už viac ako 500 rokov slúži aj ako pútnické miesto, kde sa každoročne stretáva niekoľko tisíc veriacich. Návštevníci si v súčasnosti v bezprostrednom okolí kostolíka môžu prezrieť aj expozíciu pustovne, stredoveké jednopriestorové obydlie a národnú kultúrnu pamiatku súsošie Golgoty.
Ostatné časti prstí zeme zabezpečil predseda Krajskej rady Matice slovenskej Nitrianskeho kraja Ľubomír Kleštinec z priestorov Nitrianskeho hradu. Práve ten sa spomedzi hradov, ktoré fungovali v 13. – 15. storočí, môže pýšiť unikátom „najrozsiahlejší“. Rovnako sa radí k veľmi starým kamenným murovaným opevneniam v rámci strednej Európy vôbec. Hradný vrch bol svedkom najstarších slovanských dejín, keď sa tu koncom 8. storočia začalo formovať Nitrianske kniežatstvo. Doplnenie poslednej časti zeme je spojené s neskoršími dejinami, a to z neskorogotického zámku z 15. – 16. storočia v Topoľčiankach. Kaštieľ v Topoľčiankach s rozsiahlym parkom patrí medzi najkrajšie ukážky staviteľského umenia na území Slovenska. Zámok bol v minulosti letným sídlom Habsburgovcov a po prvej svetovej vojne slúžil ako prezidentské letovisko.

V mene matičného pracoviska ďakujeme predsedovi MO MS Tovarníky F. Ďurinovi za vybavenie oficiálnych povolení z Krajského pamiatkového úradu v Nitre na zber v daných chránených lokalitách.

Veronika Bilicová,
Dom MS v Nitre

Článok a fotoalbum sú dostupné aj na  FB: https://www.facebook.com/dmsnitra/

Fotografie:

Archeologické nálezisko Valy - Bojná, 1.5.2019, autor fotografie: Marek Polanka

Archeologické nálezisko Valy – Bojná, 1.5.2019, autor fotografie: Marek Polanka

Rotunda sv. Juraja - Nitrianska Blatnica, 8.5.2019, autor fotografie: Veronika Bilicová

Rotunda sv. Juraja – Nitrianska Blatnica, 8.5.2019, autor fotografie: Veronika Bilicová

Rotunda sv. Juraja - Nitrianska Blatnica, 8.5.2019, autor fotografie: Veronika Bilicová

Rotunda sv. Juraja – Nitrianska Blatnica, 8.5.2019, autor fotografie: Veronika Bilicová

 

 

2019-05-24T10:03:05+00:0024 mája 2019 |Nitriansky kraj|
X