Prvá tohtoročná výstava „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“

thumbnail

11. január – 12.marec 2017
STM – pracovisko Budimír, kaštieľ

V roku 2017 si pripomíname 90.výročie vydania prvého systematického diela „Slovenská ornamentika 1.časť“. Vyšlo v Prešove, neskôr v Košiciach, odkiaľ bolo distribuované do celej ČSR (všetkých historických krajín a území Čechy, Morava, Sliezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus) – do každej školy, knižnice i múzea. Dielo bolo distribuované aj do okolitých štátov, do knižníc a múzeí. Preto bola teoretická časť až v 8-ich jazykoch.
V tomto duchu sa v roku 2017 Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej rozhodol organizovať podujatia venované tvorcovi tohto nevšedného výtvoru, Štefanovi Leonardovi Kostelníčkovi (vlastné meno Kostelničak). Jedným z nich je aj putovná výstava „SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA“.
Prvá tohtoročná výstava sa začala dňa 11.1.2017 v SLOVENSKOM TECHNICKOM MÚZEU – Pracovisko BUDIMÍR, KAŠTIEĽ, Múzeum hodín. Výstavu na webových stránkach vopred spropagovali organizátori: Súkromné etnografické múzeum HUMNO v Košiciach, Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej i vystavovateľ, Slovenské technické múzeum v Košiciach. Slovenský ornament majstra Kostelníčka si pod vedením pedagógov prišli popozerať i žiaci Základnej školy v Budimíre. Škoda len, že o tvorivé dielne „Škola ornamentu podľa Št. L. Kostelníčka“ neprejavili záujem. Výstava bola predĺžená aj na obdobie jarných prázdnin v Košickom kraji – kvôli rodinám s deťmi. Ukončenie výstavy sa uskutočnilo dňa 12.3.2017. Ako informovala lektorka budimírskeho múzea Jarmila Janitorová, výstavu videlo 320 osôb.
ZO podal aj projekt Putovná výstava „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ a tvorivé dielne pri príležitosti 90.výročia vydania Slovenskej ornamentiky. Veríme, že bude schválený a finančná podpora z neho pomôže aj PhDr. Gabriele Čiasnohovej (lektorke košického národopisného múzea HUMNO a košickej matičiarke) naplniť tohtoročné úsilie spojené s touto výstavou. Vzniknuté náklady zatiaľ musí hradiť z vlastného vrecka.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko, ZO regionalistiky MS
Foto: Peter Čiasnoha

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotogr. (pdf)