PUSTÝ HRAD PRILÁKAL AJ MATIČIAROV Z CELÉHO SLOVENSKA

thumbnail

JUBILEJNÝ NÁRODNÝ VÝSTUP

Jubilejný 25. ročník Národného výstupu na Pustý hrad nad Zvolenom sa uskutočnil prvú septembrovú sobotu. Podujatie, ktoré zorganizovali Mesto Zvolen, Matica slovenská, Štúrov Zvolen, o. z., Turistický oddiel Vpred s ďalšími partnermi sa začalo ráno v Parkovej galérii Ľ. Štúra v centre mesta. V otvorení primátorka mesta Lenka Balkovičová zdôraznila, že Pustý hrad je divom mesta a spája všetkých Zvolenčanov. Tajomník MS Marek Hanuska odovzdal pamätné listy predsedu trom hlavným spoluorganizátorom a všetkým pripomenul paralelu výstupu Štúrovcov na Devín a tohto podujatia. Program na pustom hrade odštartovali Sokoliari sv. Bavona, pokračoval hudobnými vystúpeniami skupiny Slovak Tango, šermiarskou skupinou Vir fortis, skupinou Rusín Čendeš Orchestra a špeciálny hudobný hosť bol Balkansambel.
Na podujatí sa stretli matičiari z celého Slovenska, najpočetnejších domácich zo Zvolena, Banskej Bystrice a okolia, nasledovali členovia zo Žarnovice, ktorých zorganizoval tajomník MO MS Jozef Piecka, ďalej z Turca, ale aj z iných končín našej vlasti. Všetci mohli zakotviť v stánku Matice slovenskej, ktorý ponúkal možnosť zakúpenia kníh z jej vydavateľstva, matičné propagačné materiály, ako i bezplatné občerstvenie. O dobrú náladu sa starala ľudová hudba Michala Moravčíka Tieto aktivity zaujímavo dopĺňala bohatá a neprehliadnuteľná vlajková výzdoba Matice slovenskej.
Mladší si vyskúšali historickú lukostreľbu, rôzne hry či remeselné dielne. Zaujímavým spestrením boli historické a archeologické výklady a prezentácie vykopaných artefaktov, ale i brožúr vydaných za pomoci Banskobystrického samosprávneho kraja od autorov archeológov doc. N. B. Pažinovej a Dr. J. Beljaka, ktorí v rámci Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa vykonávajú na tomto mieste, ale i na neďalekom Hrade Petuša výskumy ostatných osem rokov, no cielené výskumy na Pustom hrade sa začali už koncom 19. storočia.
Práve takéto podujatia pod organizačnou a spolupracujúcou gesciou Matice slovenskej poukazujú na význam našej najstaršej národnej ustanovizne aj v súčasnosti.

Viliam Komora, Foto: autor a Lujza Komorová

článok neprešiel jazykovou úpravou