Regionálna literárna a výtvarná súťaž VLASŤ MOJA


//Regionálna literárna a výtvarná súťaž VLASŤ MOJA

Neded , 7. 12. 2018

Miestny odbor Matice slovenskej Neded v kalendári svojich podujatí nezabúda ani na deti a mládež. Podujatie s názvom Čaro Adventu bolo spojené s vyhodnotením detskej literárnej a výtvarnej súťaže Vlasť moja. Literárna časť regionálnej súťaže je zameraná na písanie vlastných textov v dvoch kategóriách – poézia a próza. Druhá, výtvarná časť súťaže nemá iné obmedzenia okrem dodržania hlavnej témy, ktorá je identická aj pre literárnu časť, a to téma Vlasť moja.
Predvianočné podujatie bolo vyvrcholením súťaže, spojené s odovzdaním ocenení pre víťazov, ale aj s prednesom vlastných literárnych prác. Súčasťou bola aj výstava vytvorená z výtvarnej časti pestrých detských prác. Do druhého ročníka súťaže sa zapojili žiaci 1. – 4. ročníka zo Základnej školy v Nedede a žiaci z 1. – 9. ročníka zo Základnej školy s materskou školou vo Vlčanoch.
Podujatie dojemne otvorili zapálením sviec na adventnom venci deti z Materskej školy v Nedede. Poeticky vysvetlili význam jednotlivých sviec, ale predovšetkým pravé posolstvo sviatkov, ktoré sa v dnešnej dobe čoraz viac vytráca. Súčasťou večera bolo aj vystúpenie Močenských spevákov, ktorí pôsobia pri Miestnom odbore Matice slovenskej Močenok.
V literárnej časti súťaže sa v kategórii poézia 1. – 9. ročník umiestnili na prvých miestach Jakub Letko s básňou Fašiangy, Dávid Horváth s básňou Spomienky a Rebeka Horváthová s básňou Zabíjačka.
V kategórii próza 4. – 9. ročník prvé miesta obhájili Gabriel Résö a Bruno Öszi s textom Naša rodinná tradícia – zabíjačka.
Vo výtvarnej časti súťaže ocenenia za najúspešnejšie prvé miesta získali deti z MŠ a žiaci ZŠ 1. – 9. ročník – Karin Kováczová (Na dedine), Adrián Döme (Valasi), Daniela Šúdiová (Folkloristky), Bianka Křížková (Pred kostolom…), Vanessa Čonková (Tanec v krojoch).
Na záver podujatia sa prítomným prihovoril predseda MO MS Neded Ondrej Guláš, ktorý predovšetkým poďakoval celému pedagogickému zboru MŠ a ZŠ v Nedede a vo Vlčanoch za prípravu žiakov, ale aj vytvorenie spoločného podujatia. Slová vďaky však adresoval aj svojim členom MO MS Neded a jeho výboru, v ktorom aktívne pôsobia práve mladí ľudia a úspešne oslovujú mladú generáciu, ako aj deti a mládež.

Veronika Bilicová,
Dom Matice slovenskej v Nitre

 

Výhercovia literárnej časti súťaže svoje vlastné texty predniesli priamo na podujatí

Výhercovia literárnej časti súťaže svoje vlastné texty predniesli priamo na podujatí

Výhercovia literárnej časti súťaže svoje vlastné texty predniesli priamo na podujatí

Výhercovia literárnej časti súťaže svoje vlastné texty predniesli priamo na podujatí

Vyhodnotenie regionálnej súťaže Vlasť moja

Vyhodnotenie regionálnej súťaže Vlasť moja

8776 – Spoločné zapálenie Adventného venca deťmi z MŠ Neded
Výstava výtvarnej časti súťaže

Výstava výtvarnej časti súťaže

Močenskí speváci

Močenskí speváci

Vľavo predseda MO MS Neded O. Guláš s členkou Výboru MO MS M. Feješovou /štvrtá zľava/ spolu s účinkujúcimi Močenskými spevákmi

Vľavo predseda MO MS Neded O. Guláš s členkou Výboru MO MS M. Feješovou /štvrtá zľava/ spolu s účinkujúcimi Močenskými spevákmi

2018-12-23T17:14:22+00:0023 decembra 2018 |Nitriansky kraj|
X