Regionálna výchova vo vzdelávaní

Koncom apríla na pozvanie  PaedDr. Márie Slosiarikovej riaditeľky ZŠ v Dobrej Nive a predsedníčky Združenia pedagógov škôl s regionálnou výchovou zúčastnili sme sa ako členovia Pedagogického...
9. mája 20180 DownloadsDownload