Rejdovské priadky 2018


//Rejdovské priadky 2018

Rejdová, 17. 3. 2018

Aj tento rok obec Rejdová v spolupráci s folklórnou skupinou Hôra Rejdová pripravili pre priaznivcov folklóru a folklórnej skupiny Hôra krásnu akciu, v poradí už 12. ročník Rejdovských priadok.
Tento ročník Rejdovských priadok sa niesol v slávnostnom šate. FSk Hôra oslavuje 65. výročie založenia a ďalšou krásnou udalosťou je reedícia LP „Rejdovská svadba“, ktorá sa vydala v digitálnej forme na CD-nosiči.
FSk si pre svojich priaznivcov pripravila krásny program, ktorým si uctila aj všetkých bývalých vedúcich skupiny od jej založenia. Starostka obce sa poďakovala všetkým vedúcim za prínos pri udržiavaní kultúrneho dedičstva obce Rejdová.
V prvom bloku sa folklórna skupina predstavila krásnymi piesňami a tancami. V druhom bloku vystúpenia sme sa presunuli priamo na Rejdovskú svadbu, kde sme videli a počuli staršiu verziu svadby nahratej na LP z roku 1968, doplnenú živým vystúpením členov folklórnej skupiny. Medzi prítomnými bolo aj niekoľko bývalých členiek súboru, ktoré sa na nahrávaní LP priamo zúčastnili. Starostka obce sa im poďakovala za uchovávanie dedičstva kultúrnych zvykov a tradícií a odovzdala im malé darčeky.
Tento rok sa odprezentoval aj novozaložený spevokol v obci, ktorý pracuje pod vedením pani Viery Tomášikovej. Spevokol nám zaspieval krásne piesne.
Ako by mohli byť priadky bez programu, ktorý zamestná aj naše bránice? O tento veselý program sa znova postarali členovia folklórnej skupiny. Tanečnými výkonmi dievčat, žien a mužov sa ukončil 12. ročník Rejdovských priadok.
Už teraz sa tešíme na 13. ročník. Verím, že priaznivci folklóru a folklórnej skupiny Hôra, ktorí sa zúčastnili na tejto krásnej akcii, si odniesli krásne spomienky na tento večer.

Ivana Kolářová

2018-03-21T15:19:19+00:0021 marca 2018 |Košický kraj|
X