Reprezentovali sme Slovensko


//Reprezentovali sme Slovensko

Malebné mestečko na Morave – Kunovice. Kraj vína a vinárov. Práve tu sme prezentovali temperamentný  folklór východného Slovenska. V dňoch 18. – 20. mája sa v Kunoviciach konala slávnosť „Jízda králů“. Je to výnimočný ľudový zvyk zapísaný do zoznamu UNESCO a koná sa každé dva roky. Prípravami na „Jízdu králů“ žije mestečko už od zimy. Niekoľko desiatok ženičiek pripravuje krepové ruže, ktorými sa zdobia kone a tiež pestré mašle. Hlavnou postavou je mladý chlapec predstavujúci kráľa, ide na bielom koni prestrojený do ženských šiat, s tvárou zakrytou mašľami a s ružou v ústach na znak mlčanlivosti. Sprevádzajú ho jazdci na starostlivo vyzdobených koňoch. Popri ňom idú pobočníci s vytasenými šabľami, ktorých úlohou je kráľa chrániť. Ostatní jazdci sú vyvolávači, ktorí vykrikujú vtipné veršovačky a inkasujú za ne drobné finančné príspevky od divákov na chudobného kráľa. Slávnosť verejne povoľuje starosta.
Jazda kráľov je sprevádzaná bohatým kultúrnym programom zameraným na folklór. Tohto roku sme mali tú česť byť medzi pozvanými. Ženská folklórna spevácka skupina Jaščurečky (Jana Palková, Marta Valúchová, Ľubica Szentyványiová, Daniela Molnárová, Beáta Kalinová)  a skvelí muzikanti (akordeón – Róbert  Fris, basa-Vlado Bartoš, husle-Miroslav Oračko, Dominik Palma, cimbal Roman Harvan, spevák, tanečník a akordeonista Daniel Rackovský) predviedli domácim i zahraničným divákom východoslovenský temperament v pásmach: Zemplín, Palená a Rusínske. Pásma boli obohatené o ukážky ľudových tancov – karičiek a čardášu.
Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať firme AUTOTYP s.r.o. eduard markovic,   Matici slovenskej za finančnú dotáciu  na obstaranie krojov a tiež sponzorom, ktorí chcú ostať v anonymite. Našu vďaku si zaslúžia  rodinní príslušníci  za trpezlivosť, za osobnú účasť a pomoc pri presune počas festivalu, za foto a videodokumentáciu. Ďakujeme tiež mestu Kunovice za pozvanie, prijatie a starostlivosť počas dvoch dní nášho pobytu. Ubytovaní sme boli v prekrásnom zariadení  (kemp a penzión ) Slovácký dvůr v Ostrožskej Novej Vsi. Stretli sme skvelých ľudí, máme nezabudnuteľné zážitky a motiváciu pokračovať a zviditeľňovať folklór z východu našej krásnej vlasti.

Beáta Kalinová

 

2018-05-30T15:18:08+00:0030 mája 2018 |Prešovský kraj|
X