Rodinu i mesto ozdobil ornament


//Rodinu i mesto ozdobil ornament
Už tretím ročníkom sa môže Dom MS v Prešove pýšiť krásnou výtvarnou súťažou RODINA – MESTO – ORNAMENT. Tento rok sme si vybrali priestory ZOC MAX, kde tieto hodnotné výtvarné práce uvidí mnoho zvedavých pohľadov.
Vyhodnotenie a vernisáž tejto súťaže sa uskutočnili 16. mája 2019 v spomínaných priestoroch a vyhlásil ju Dom Matice slovenskej v Prešove v spolupráci s MO MS a OMM Prešov, mestom Prešov a Súkromným etnografickým múzeom Humno v Košiciach. Súťaž sa konala pri príležitosti 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej ako najstaršieho národného spolku, resp. kultúrnej ustanovizne, s ktorým bol spätý aj ľudový ornament.
Vernisáž otvorila riaditeľka DMS Prešov Mgr. Sláva Jurková, ktorá sa krátko prítomným prihovorila a privítala ctených hostí, a to Mgr. Igora Hodžiu, vedúceho Odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu mesta Prešov, PhDr. Gabrielu Čiasnohovú, lektorku SEM Humno a členku odbornej poroty tejto súťaže, prítomných pedagógov i našich milých žiakov. Postupne sa naši hostia žiakom i prítomným prihovorili a potešili ich milým slovom.
PhDr. Gabriela Čiasnohová, šíriteľka slovenského ornamentu Štefana Leonarda Kostelníčka, kurátorka rovnomennej výstavy, autorka metodických príručiek školy ornamentu a tlačovín zameraných na slovenských dejateľov, ktoré sú zdobené ornamentmi, pripravila krátku prezentáciu zaujímavostí zo života a tvorby Š. L. Kostelníčka, prezentovala listy kreslenia ornamentu, na ktorých boli znázornené rastlinné, geometrické a figurálne motívy.
Poslednou časťou vernisáže bolo vyhodnotenie súťažných výtvarných prác. Do súťaže sa zapojilo 11 škôl z Prešova, okolia a spolu nám zaslali krásnych 58 prác. Odbornú porotu tvorili:
Mgr. Tatiana Bachurová, PhD. – pôsobí na Pedagogickej fakulte aj na SZUŠ DAMA
Mgr. Slavomír Capek – pôsobí na Pedagogickej fakulte PU
Mgr. Ľubov Bodnárová – výtvarníčka a učiteľka výtvarnej výchovy na ZŠ Májové námestie
PhDr. Gabriela Čiasnohová – lektorka SEM Humno
A potom sa už prešlo k vyhodnoteniu a odovzdaniu ocenení víťazom 1. ročníka súťaže RODINA – MESTO – ORNAMENT, ktoré boli takéto:
I. kategória: 1. miesto – Matúš Billý (ZŠ Fričovce)
2. miesto – Natália Bugušová (ZŠ Májové nám., Prešov)
3. miesto – René Gabriš (ZŠ Fričovce)
Čestné uznanie – Dávid Bombar (ZŠ Májové nám., Prešov)
Cena DMS – Lenka Vargová (ZŠ Gregorovce)
II. kategória: 1. miesto – Teuta Radka Štofanková (ZŠ Prostějovská, Prešov)
2. miesto– Miroslava Dužová (ZŠ Tuhrina)
– Marek Mačo (ZŠ Tuhrina)
3. miesto – 5. ročník (ZŠ Chmeľov)
Čestné uznanie – Tesa Ješičová (ZŠ Prostějovská, Prešov)
Čestné uznanie – Martina Sepsiová (ZŠ Petrovany)
Cena DMS – Tamara Rinďová (ZŠ Fintice)
III. kategória: 1. miesto – Monika Molitorisová (ZŠ Prostějovská, Prešov)
2. miesto – Reneé Anita Bebková (ZŠ Prostějovská, Prešov)
3. miesto – Soraya Masoomi (ZŠ Prostějovská, Prešov)
Čestné uznanie – Katarína Kendrová (ZŠ Prostějovská, Prešov)
Čestné uznanie – Júlia Pačutová (ZŠ Prostějovská, Prešov)
Cena DMS – Radka Ružbašanová (ZŠ Lemešany)
Dom Matice slovenskej v Prešove vyslovil veľké poďakovanie vedeniu ZOC MAX za poskytnutie veľkorysých priestorov, mestu Prešov za zabezpečenie vecných cien pre súťažiacich, SEM Humno – PhDr. G. Čiasnohovej za prínosnú prezentáciu o ornamentike a odbornú pomoc pri súťaži, odbornej porote za objektívne hodnotenie prác, ale najmä pedagógom a žiakom, ktorí sa do našej súťaže zapojili. Už teraz sa tešíme na výtvarné práce, ktoré nám zašlete v budúcom roku.
Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka DMS Prešov
Foto: Bc. Marko Gajdoš
2019-05-24T10:38:55+00:0024 mája 2019 |Prešovský kraj|
X