RODNÝ MÔJ KRAJ ZO VŠETKÝCH NAJKRAJŠÍ


//RODNÝ MÔJ KRAJ ZO VŠETKÝCH NAJKRAJŠÍ

Oblastné pracovisko Matice slovenskej v spolupráci s Mestským úradom v Poprade – odborom školstva, mládeže a športu zorganizovali výtvarnú a literárnu súťaž pre žiakov ZŠ v meste Poprad pod názvom RODNÝ MÔJ KRAJ ZO VŠETKÝCH NAJKRAJŠÍ  k 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a 90. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Poprade.

Práce z tejto súťaže sú uverejnené v priloženom zborníku (pdf)

2018-05-25T09:16:08+00:0025 mája 2018 |Prešovský kraj|
X