Roky bojov,obetí a nádejí rok 1914-1920


//Roky bojov,obetí a nádejí rok 1914-1920

Dolný Kubín, 4. 11. 2016

Pod týmto názvom sa niesla akcia spojená s pietnym aktom pri hroboch legionárov na historickom cintoríne v Dolnom Kubíne.
Hlavný organizátormi boli:
Nadácia M.R.Štefánika v Bratislave
Mesto Dolný Kubín
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubín
Klub vojenskej histórie Beskydy
Ústav politických vied SAV
Hlavným zameraním bola vernisáž s výstavou,ktorá sa konala v spoločenskej miestnosti knižnice Antona Habovštiaka. Veľmi ma potešilo početné zastúpenie z radov študujúcej mládeže. Odborný výklad a ,prezentovanie konkrétnych osôb,legionárov z regiónu okolia nášho mesta bol na veľmi dobrej úrovni.
Mládež má záujem o dianie. Prezentovali sa množstvom otázok. Veľmi dobrý pocit nadobúdam aj so skutočnosti,že rôzne inštitúcie dobrovoľné aj štátneho charakteru sa vedia skĺbiť pri aktivite kultúrneho aj spoločenského charakteru. Tiež som dostal pozvánku a možnosť podieľať sa na tejto aktivite. Samozrejme ako člen MO MS som pozvanie prijal a musí konštatovať že bola vydarená odborne vedená a potrebná pre náš región. Je dobré ak sa na podobných aktivitách zúčastňujú aj matičiari a ak môžu aj organizačne sa zapoja. Každý región má svoju históriu,ktorú treba odovzdať pre nastupujúcu generáciu.

Pavol Stuchlý
predseda MO MS Istebné

článok neprešiel jazykovou úpravou

plag-boje

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-11-21T16:21:10+00:0021 novembra 2016 |Žilinský kraj|
X