Rozlúčka matičiarov s rokom 2018


//Rozlúčka matičiarov s rokom 2018

Trstená, 27. 12. 2018

V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, kedy nám rýchlo ubieha deň za dňom, mesiac za mesiacom, je nevyhnutné na chvíľu postáť a obzrieť sa. Takým pozastavením bolo spoločné koncoročné stretnutie výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej s rodinnými príslušníkmi a Spolkom Slovákov v Poľsku (ďalej SPP). Vo sviatočnom období, keď sú si ľudia srdcami bližší ako inokedy, keď sa každý z nás chce podeliť s láskou, najkrajšími pocitmi, práve v tejto neopakovateľnej atmosfére dňa 27. 12. 2018 zhodnotili svoju celoročnú prácu matičiari z Trstenej. Pri bilancovaní si pripomenuli spoločné stretnutia, krajanskú spoluprácu, ocenenia, rôzne akcie, pri ktorých sa zoznámili s mnohými zaujímavými ľuďmi. Niektoré aktivity u prítomných zanechali hlboké emócie, umožnili im vytvoriť nové priateľské vzťahy a prežiť mnoho krásnych spoločných chvíľ, a to nielen s matičiarmi. Predsedkyňa Mgr. Frančeková Jana členom výboru MO MS v Trstenej a SPP za aktivitu v uplynulom období srdečne poďakovala a ocenila ich elán, vzájomnú spoluprácu počas celého roka 2018. Zdôraznila: „Každý jeden z vás je dôležitý, pretože prikladá svojimi schopnosťami, vôľou a usilovnosťou ruku k spoločnému dielu, čoho si veľmi vážim. Ste ľudia s chuťou a správnou motiváciou pracovať pre Maticu slovenskú, čoho dôkazom sú výsledky našej práce.“

Na koncoročnom posedení sa zúčastnil aj predseda MO MS v Tvrdošíne Mgr. Dušan Šoltés a folklórny aktivista Gustáv Socháň, ktorý nám spríjemnil spoločné chvíle hrou na typickom slovenskom hudobnom nástroji – fujare. Čestný predseda MO MS v Trstenej Ing. Gustáv Šináľ nám zarecitoval, čím umocnil slovami básnika slávnostné posedenie. V dobrej nálade, pri tanci a speve slovenských ľudových piesni matičiari zotrvali do večerných hodín.

V novom roku 2019 praje MO MS v Trstenej všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov v rodinnom, osobnom a pracovnom živote. Venujme preto i naďalej čas spoločnému úsiliu, nadšeniu, zachovávaniu si a udržiavaniu spoločných chvíľ v duchu priateľstva, vzájomnej úcty a úprimného ľudského porozumenia.

Mgr. Frančeková Jana,
MO MS Trstená

Fotodokumentácia: Kamil Bednár

2019-01-17T14:41:39+00:0017 januára 2019 |Žilinský kraj|
X