Rozpomienky košických matičiarov – z digitálnej kroniky


//Rozpomienky košických matičiarov – z digitálnej kroniky

Košice,  25. 10. 2018

Už dlhší čas rezonovala v mysliach košických matičiarov myšlienka pripomenúť si významné podujatia MO MS Košice, ku ktorým existuje „digitálny archív“, teda séria fotiek, či ešte zatiaľ filmotéka zriedkavých videí. Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnilo prvé takéto podujatie. Riaditeľ DMS v Košiciach sa rozhodol zakúpiť datavideoprojektor. Na tomto podujatí zažil prvú vydarenú skúšku. Podujatie moderoval Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., člen výboru MO MS Košice. Pri komentovaní jednotlivých fotogalérií mu pomáhali aj matičiari z pléna.
Ako prvé, fotograficky ucelene zdokumentované podujatie, zhliadli prítomní matičný zájazd „Košickí matičiari po stopách Malej vojny“, ktorý sa uskutočnil 29. marca 2008. Fotogaléria mala celkom 22 fotiek. Bohatšia bola ďalšia fotogaléria (40 fotiek). Matičiari si ňou pripomenuli slávnostné valné zhromaždenie 19. novembra 2009, ktoré sa konalo pri príležitosti 90. výročia vzniku MO MS Košice. V rámci diskusie v pléne košická matičiarka Beatrica Korfantová pripomenula aj pravidelné matičné podujatia. Vyzdvihla vlastenecký poznávací zájazd „Po stopách Štefana Leonarda Kostelníčka“. Moderátor podujatia reagoval na to zaradením bohatej fotogaléria (61 fotiek), v ktorej bolo zachytené toto podujatie z 23. septembra 2017. Keď z pléna zaznelo, či sú aj tohtoročné „fotky“, prítomní zhliadli 28 fotiek z Košických cyrilo-metodských slávností 2018, ktoré sa už tradičné konajú na štátny sviatok 5. júla. Nasledovala záverečná fotogaléria 29 fotiek. Prítomní sa tu mohli zhliadnuť na tohtoročných oslavách Vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky. Tohtoročnú Košickú vatru zvrchovanosti zapálili košickí matičiari 15. 7. 2018.
V komornom prostredí malo podujatie rodinnú atmosféru. Dvoma vstupmi ho obohatili členky Folklórnej speváckej skupiny Matičiarky pri MO MS Košice. Na záver matičného podujatia prítomní tradične zaspievali matičnú hymnu „Kto za pravdu horí …“.
Na tohtoročnej regionálnej speváckej súťaži „Na košickej turňi 2018“ sa zúčastnili aj košické matičiarky. Najlepšie z nich obstála najstaršia z nich, Anna Grosiarová. Tá sa prišla so svojím úspechom pochváliť matičiarom. Pani Aničke srdečne blahoželáme!!!

Anton Meteňko, MO MS Košice

Foto: Marek Meteňko

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2018-11-05T15:12:06+00:005 novembra 2018 |Košický kraj|
X