ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK v Žiline – 15. výročie


//ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK v Žiline – 15. výročie

Podnecovanie úcty ku kultúrnym a národným hodnotám je jedným z hlavných cieľov výchovy a vzdelávania. Práve na zachovanie regionálnych zvykov a tradícií našich predkov je zameraný projekt regionálnej výchovy v materských školách KOLOVRÁTOK. V tomto roku projekt Kolovrátok oslavuje svoje okrúhle jubileum – 15. výročie. V priebehu pätnástich rokov sa do projektu regionálnej výchovy zapojilo množstvo nadšených a obetavých pani učiteliek materských škôl regiónu Žilina, pomáhali mnohí priaznivci slovenskej ľudovej kultúry, externé inštitúcie, no najmä rodičia účinkujúcich detí. Pódiových vystúpení v projekte KOLOVRÁTOK materských škôl (ďalej MŠ) sa zúčastnilo veľa lektorov, hostí i návštevníkov.
V súčasnosti spolupracujú v projekte Kolovrátok pod vedením PaedDr. Renáty Balkovej tak vidiecke, ako i mestské materské školy. Pani učiteľky týchto materských škôl si k 15. výročiu pripravili spolu s deťmi pódiové vystúpenia na tému slovenské ľudové rozprávky, ktoré obohatili o piesne, hry či rečňovanky. Dňa 20. apríla 2018 sa potom všetci účinkujúci stretli vyobliekaní do krásnych ľudových krojov v Aule Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žilina a spoločne roztočili ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK. Deti – moderátori z MŠ Jarná – v úvodnom rozhovore so Starou mamou predstavili jednotlivé rozprávky, ktoré potom zahrali a zaspievali kamaráti z materských škôl z regiónu Žilina. O hrášku a rozprávku o Jankovi Hraškovi nám zaspievali, zahrali a zatancovali deti z MŠ Rajecká Lesná. Citlivo uplatnili humorné situácie; napríklad premenu Janka Hraška na veľkého chlapa. MŠ Lietavská Svinná sa predstavila zaujímavo spracovanou rozprávkou Kozliatka s využitím motívov detských ľudových piesní a vlastnej tvorby. Vyčítankami a ľudovými hrami o zvieratkách v porubskom nárečí uviedli deti z Kamennej Poruby rozprávku Kubov zajac. V rozprávke o Jankovi a Marienke, v ktorej nechýbala ani ježibaba či voňavé medovníčky, sa nám predstavili deti z MŠ Zádubnie. Rozprávku O sliepočke a kohútikovi nám predviedli deti z MŠ Brezany. Za sliepočkou a kohútikom poslušne v podrepe cupkali kuriatka, ktoré ohrozoval jastrab. Zábavnými prekáračkami chlapcov s dievčatami a tancom s valaškami zaujali obecenstvo deti z MŠ Suvorovova. Pozorne sme počúvali aj ďalšiu rozprávku v trnovskom nárečí Aký bol ježko. Sledovaním hier z tejto rozprávky nás zabavili skákajúce žabky z MŠ Trnové. Deti z MŠ Turie nám predviedli tanček s hrnčekom i vareškovú vyčítanku v rozprávke O divotvornom hrnčíčku. Potom nasledovali bonusové premiérové vystúpenia dvoch mestských materských. MŠ Hôrky nám priblížila atmosféru aktuálnej slnečnej jari v programe o Jarných hrách na lúkach. Deti z MŠ Nám. Borodáča 6 zabavili a rozosmiali divákov ľudovou rozprávkou O kozliatkach. Programom ROZPRÁVKOVÉHO KOLOVRÁTKA sprevádzala účinkujúcich hrou na akordeóne pani učiteľka Ľubica Kučerová z MŠ Strečno. V závere vystúpil ako hosť a svojím vystúpením si získal veľkých aj malých divákov DFS Cipovička pod vedením Bc. Janky Alexandry Veselej.
Ďakujeme všetkým za kultúrne, hodnotné a inšpiratívne pódiové vystúpenia, ktoré sú prezentáciou predprimárneho vzdelávania a taktiež profilácie jednotlivých materských škôl regiónu Žilina. Ďakujeme pedagógom zúčastnených materských škôl, ktorí odborne spracovali a pripravili slovenské ľudové rozprávky na pódiové vystúpenie: PaedDr. Renáta Balková, Ľubica Betinská, Jana Kašubová, Jarmila Kasáková, Mgr. Andrea Hrtánková, Vincencia Dietrichová, Mgr. Jozefína Záňová, Mgr. Denisa Kurňavová, Mgr. Jana Streličková, Zdenka Martoníková, Lujza Badurová, Ing. Ingrid Rašková, Mgr. Miriam Ďurneková, Dana Magočová, Perla Boldová, Petra Afanasová, Bc. Zuzana Chládeková, Mgr. Marta Pobehová. Plynulý priebeh organizačne zabezpečovali pani učiteľky: Martina Berníková, Katarína Polková, Dana Sárköziová, Viera Mrmusová, Ivana Kucháriková. Poďakovanie patrí aj organizátorom projektu KOLOVRÁTOK, ktorými sú: Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Žilina a Dom Matice slovenskej. Ďakujeme primátorovi mesta Ing. Igorovi Chomovi za finančnú podporu projektu. Ďakujeme ŽSK, Únii žien, Spolku Živena, vydavateľstvu Artis Omnis, Yes Chips, Gymnáziu sv. Františka z Assisi, študentkám Petronele Balkovej a Alexandre Veselej z Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach, ako aj ďalším obetavým priaznivcom tohto projektu. Mediálne projekt KOLOVRÁTOK podporili: odborno-metodický časopis Predškolská výchova, Mesto Žilina, Žilinský Večerník, www.jankohrasko.sk.

 

Spoločnosť pre predškolskú výchovu Žilina

Mgr. Marta Pobehová, PaedDr. Renáta Balková

 

 

 

2018-05-04T16:48:04+00:004 mája 2018 |Žilinský kraj|
X