ROZPRÁVKY SPOD SLOVANSKEJ LIPY – mestské kolo súťaže

//ROZPRÁVKY SPOD SLOVANSKEJ LIPY – mestské kolo súťaže

Galanta,  15. 6. 2017

Pod symbolickým názvom „Rozprávky s pod slovanskej lipy“ sa uskutočnil tretí ročník mestskej súťaže čítania rozprávok. Podujatie zorganizoval MO MS Galanta a v spolupráci s DMS pripravil v miestnosti „Domovina“ pekné prostredie. Súťažiacich privítala riaditeľka DMS p. Zlatica Gažová, ocenila význam súťaže a popriala všetkým úspešné súťaženie. V krátkom príhovore predseda MOMS pripomenul , že pod slovanskou lipou si čítali rozprávky slovanské národy. Spolu ich je 275 miliónov a s našou slovenskou rečou sa môžeme so všetkými aj dohovoriť, lebo máme niektoré spoločné slová s rovnakým významom.
Vedúci projektu p. D. Miženko v krátkom príhovore vysvetlil pravidlá súťaže. Po pripomienkach porotkýň z vlaňajšieho roku je úroveň súťaže vylepšená. Súťaži sa v dvoch skupinách: A/ ročník I. až III. a skupina B/ ročník IV. a V. Súťažiaci si vylosovali číslo poradia pre čítanie a číslo pripraveného textu z rozprávky. Sprevádzajúce pani učiteľky si zvolili predsedníčku poroty p. Mgr. K. Barcziovú a ako porotkyne hodnotili prejav a úroveň čítania.
V treťom ročníku súťažilo celkom 16 žiakov zo: ZŠ s MŠ Trstice, ZŠ s MŠ Horné Saliby,
ZŠ sídl. SNP, ZŠ G. Dusíka z Galanty a nováčik ZŠ Dolné Saliby. Prejav a úroveň súťaže bola dobrá žiaci boli dokonale pripravení a čítanie vylosovaného textu ich neprekvapilo.
Víťazom boli odovzdané diplomy, rozprávkové knihy a vecné ceny od MO MS.
Umiestnenie súťažiacich:
Skupina A:
1. miesto – Viliam Džurban, 3.ročník ZŠ s MŠ Horné Saliby
2. miesto – Dávid Józsa, 3.roč. ZŠ sídl. SNP Galanta
3. miesto – Barbora Laurová, 3.roč. ZŠ sídl. SNP Galanta
Skupina B:
1. miesto – Dominik Dömötőr, 5.roč. ZŠ-MŠ Horné Saliby
2. miesto – Andrej Hartl, 4.roč. ZŠ sídl. SNP Galanta
3. miesto – Denisa Filová, 4.roč. ZŠ Dolné Saliby
3 miesto – Sofia Müllerová 5.roč. ZŠ G.Dusíka Galanta
Ďakujeme všetkým – vedeniu základných škôl, ktoré sa spolupodieľali s MO MS na príprave súťaže, porotkyniam: p. Mgr. M. Vrabcovej. , p. Mgr. T. Puterovej, p. Mgr. P. Mótiovej, p. PedDr. M. Kojnokovej; p. Mgr. K. Barcziovej, súťažiacim za účasť a pani učiteľkám, že žiakov svedomito pripravovali. Ešte posledná „ďakovačka“ – ďakujeme vedúcemu projektu p. Miženkovi a p. Miženkovej za prípravu a organizáciu súťaže. Za ich obetavú a nezištnú prácu pri príprave občerstvenia pre súťažiacich.
Súčasne blahoželáme všetkým výhercom, ale tiež zúčastneným za dosiahnuté výsledky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Dovidenia v štvrtom ročníku súťaže.

Text a foto: Ing. P. Lehotský

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotogr. (pdf)

2017-06-19T15:41:39+00:0019 júna 2017 |Trnavský kraj|
X