Rozprávky spod Slovanskej lipy


/, Trnavský kraj/Rozprávky spod Slovanskej lipy

Galanta, 25. 6. 2015

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante dňa 25. 6. 2015 usporiadali mestské kolo súťaže čítania z knihy Rozprávky spod slovanskej lipy pre žiakov I. stupňa ZŠ. Súťaž prebiehala vo výstavnej sále Domu MS Galanta, kde je momentálne umiestnená autorská výstava známeho umelca Laca Garaja. Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov z troch galantských základných škôl – ZŠ SNP, ZŠ Gejzu Dusíka a ZŠ Štefánikova. Súťažiaci boli veľmi šikovní aj napriek tomu, že sa u niektorých prejavila tréma z čítania pred početným publikom. Bolo vidieť, že sa na súťaž poctivo pripravovali a ich snaha nezostala nepovšimnutá. Všetci účastníci boli ocenení čestným uznaním a výhercom boli odovzdané diplomy a vecné ceny.
Výhercovia:
1. miesto – Vanesa Mihalceac, ZŠ SNP
2. miesto – Andrej Hartl, ZŠ SNP
3. miesto – Lotti Barcziová, ZŠ SNP
Čestné uznania:
Martina Hudáková, Tamara Popluhárová, Oliver Nagy – ZŠ Štefánikova, Žofia Kňažková, Sofia Müllerová, Juraj Hanzel – ZŠ Gejzu Dusíka, Ivana Beňová – ZŠ SNP
Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali na príprave súťaže, porotcom pani Mgr. M. Vrabcovej, pani Mgr. E. Onderčáninovej, pani Mgr. A. Benkovičovej, súťažiacim za účasť a pani učiteľkám, že žiakov svedomito pripravovali. Zároveň blahoželáme všetkým výhercom, ale tiež zúčastneným za dosiahnuté výsledky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Knihu Rozprávky spod slovanskej lipy autorov Petra Vrlíka a Petra Mišáka vydala Matica slovenská. Obsahuje 34 tradičných slovanských rozprávok, kde v každej dobro víťazí nad zlom ako v to verili už naši slovanskí predkovia.

Mgr. Monika Kiššová, Dom MS Galanta
Ing. Pavel Lehotský, Miestny odbor MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

Autor fotografií Mgr. Miroslav Šimek st.

Autor fotografií Mgr. Miroslav Šimek st.

Autor fotografií Mgr. Miroslav Šimek st.

Autor fotografií Mgr. Miroslav Šimek st.

2015-06-26T21:52:01+00:0026 júna 2015 |Nezaradené, Trnavský kraj|
X