Pripomenuli si Štefana Moyzesa


//Pripomenuli si Štefana Moyzesa

Rybník, 24. 10. 2017

Miestny odbor Matice slovenskej v Rybníku, Farský úrad v Rybníku a Obec Rybník si v utorok 24. októbra t.r. pripomenuli Štefana Moysesa, zakladateľa a prvého predsedu Matice slovenskej, diecézneho biskupa a zanieteného národovca. Pri príležitosti 220. výročia jeho narodenia sa stretli občania Rybníka, spolu s matičiarmi i z okolitých obcí pri kaplnke sv. Jozefa, aby si uctili pamiatku tohto významného a charizmatického človeka.
Štefan Moyses bol od začiatku svojich dní človekom, ktorý aj napriek svojmu ťažkému detstvu nikdy nestratil vieru v lepšiu budúcnosť a dokázal mnoho spoločenských a súkromných úspechov, ktorých pozitívny dopad cítime aj dnes. Tento človek bol celý svoj život opradený veľkým rozumom a svojím dobrým srdcom a štedrosťou si dokázal získať srdcia mnohých ľudí. Štefan Moyses celý svoj život podporoval záujmy nášho štátu a ľudí, ktorí v ňom žili. Ako I. predseda Matice slovenskej po boku Karola Kuzmányho tvoril dvojicu, ktorá aj napriek rozdielnym názorom dokázala preklenúť profesionálne rozpory a vďaka nespočetnej tolerancii a jednotnej národnej myšlienke bola a je symbol porozumenia a príkladom vysokej ľudskosti. Často navštevoval svoje farnosti a vždy vošiel aj do miestnej školy, ktorú si prezrel a rád pomohol v čom mohol. Tak ako oznamuje text na kaplnke sv. Jozefa, i v kronike obce Rybník sa uvádza, že v r. 1855 to bol práve Štefan Moyses, ktorý v rybníckom cintoríne vysvätil kaplnku sv. Jozefa, a aj ju sám financoval.
Iniciátorkou osadenia pamätnej tabule bola v r. 2010 p. Oľga Bajanová, ktorá už dlhšiu dobu skúmala pozostatky pôvodného nápisu na kaplnke. Text na kaplnke oznamuje, že túto kaplnku vysvätil Štefan Moyses, vtedajší banskobystrický diecézny biskup a neskôr prvý predseda Matice slovenskej. Pátranie po ďalších informáciách týkajúcich sa pôsobenia Š. Moysesa, priviedlo rybníckych matičiarov k človeku, ktorý sa rozhodujúco pričinil o to, že pamätná tabuľa má dnes hmotnú podobu. Ing. arch. Jozef Frtús úzko spolupracoval pri verifikácii údajov o Štefanovi Moysesovi. Zároveň sa autorsky a nezištne podieľal na architektonickom návrhu a jeho spracovaní. Pamätná tabuľa na kaplnke sv. Jozefa je darom MO MS Rybník a bola zhotovená vďaka sponzorským príspevkom rybníckych matičiarov.

D.T.

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

2017-11-28T09:27:32+00:0020 novembra 2017 |Nitriansky kraj|
X