ŠACHOVÝ TURNAJ v Brezne – 20. ročník


//ŠACHOVÝ TURNAJ v Brezne – 20. ročník

Brezno, 21. 4. 2018

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci so Slovenskou národnou stranou a Centrom voľného času v Brezne zorganizovali 21. apríla 2018 už 20. ročník šachového turnaja pre deti a dospelých.
Turnaj otvorila predsedníčka MO MS PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., spomienkou na pána Ferdinanda Németha, ktorý sa roky venoval šachu. Deťom venoval svoj voľný čas a zanechal v mnohých svoju pečať skutočného šachistu i v týchto priestoroch CVČ. Účastníci dnešného turnaja si na neho spomínali s veľkou úctou ako na šachistu, priateľa i učiteľa. Vyslovili prosbu, aby aj ďalšie turnaje boli venované jeho spomienke.
Atmosféra turnaja bola príjemná. Hralo sa v 3 kategóriách, podľa pravidiel FIDE pre Rapid šach na 7 kôl, tempom hry 15 min. pre každého hráča.

Umiestnenie hráčov:

Žiaci ZŠ

  1. miesto: Róber Tlučák, ŠK Orlová Pohorelá
  2. miesto: Miroslav Dudáš, ŠK Orlová Pohorelá

III. miesto: Matúš Marcinek, Brezno

  1. miesto: Tomáš Caban, Čierny Balog

Dospelí do 59 rokov

  1. miesto: Milan Majer, ŠO Podbrezová
  2. miesto: Peter Kolesár, TJ Mladosť Žilina

III. miesto: Miroslav Trangoš, ŠO Brezno

 

Dospelí nad 60 rokov

  1. miesto: Jozef Kanoš, ŠK Orlová Pohorelá
  2. miesto: František Baloha, ŠK Orlová Pohorelá

III. miesto: Ján Petrovský, ŠO Podbrezová

 

Rozhodcom turnaja bol aj tento rok Jozef Kanoš zo Šachového klubu v Pohorelej. Priestory poskytlo CVČ v Brezne, občerstvenie a diplomy SNS a MO MS zabezpečil vecné dary.

Všetkým účastníkom, ako aj spoluorganizátorom vyslovujeme poďakovanie. Hoci sa tejto kráľovskej hre, ako sa šach nazýva, venuje oveľa menej žiakov a študentov, ako to bolo v minulosti, už sa tešíme teraz na 21. ročník šachového turnaja.

Ivana Kružliaková

MO MS Brezno

2018-04-25T10:30:02+00:0025 apríla 2018 |Banskobystrický kraj|
X