Šaliansky Maťko


//Šaliansky Maťko

Bardejov, 24. 1. 2019

Povesť prebúdza v žiakovi záujem o dávnu minulosť národa a rodnej krajiny, a čo je dôležité, vychováva a usmerňuje jeho etické správanie. To, že je o tento žáner záujem a súťaž sa stáva v Bardejove známou a vyhľadávanou , svedčí 13. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko, ktorý sa konal vo štvrtok 24. januára 2019 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove. Hlavným organizátorom je Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Bardejove.
Žiaci základných škôl, víťazi školských kôl z celého okresu, sa zišli, aby odbornej porote predviedli prednes. Táto obľúbená súťaž sem tentoraz priviedla 35 žiakov z mestských a dedinských škôl okresu Bardejov.
Súťažilo sa v troch kategóriách a víťazi z tejto súťaže postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 27. februára 2019 v Prešove. Porota udelila prvé tri miesta a štvrté miesto ako Cenu poroty. Tí najúspešnejší dostali z rúk predsedu Krajskej rady Matice slovenskej v Prešove Dušana Pribulu a riaditeľky Okresnej knižnice D. Gutgesela Mgr. Ivety Michalkovej diplom a vecné dary.
A tak ako v úvode, za Maticu slovenskú Dušan Pribula a Mgr. Gabriela Kaščáková všetkých privítali a popriali veľa úspechov v súťažení. Na záver sa prítomným poďakovali za účasť a vyzdvihli prínos učiteľov, ktorí sa aj touto formou venujú svojim žiakom. Zároveň vyjadrili prianie, aby sa tu o rok v takej príjemnej atmosfére stretli znova.

Všetkým postupujúcim držíme palce v krajskom kole súťaže.

Výsledky súťaže:

I. kategória (2. – 3. ročník):
1. miesto – Patrícia Udičová, ZŠ Komenského 23, 085 01 Bardejov
2. miesto – Šimon Petrišin, Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5, 085 01 Bardejov
3. miesto – Katarína Mikulová, ZŠ s MŠ pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov

II.kategória (4. – 5. ročník):
1. miesto – Matej Jurčišin, ZŠ Lopúchov
2. miesto – Loriána Feciľaková, ZŠ (Vinbarg) Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov
3. miesto – Matúš Varmus, Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5, 085 01 Bardejov
III. kategória (6. – 7. ročník):
1. miesto – Miroslava Kožlejová, ZŠ Komenského 23, 085 01 Bardejov
2. miesto – Soňa Lenártová, ZŠ (Vinbarg) Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov
3. miesto – Zuzana Drutárovská, ZŠ v Malcove

Mgr. Gabriela Kaščáková,
OP MS Bardejov

2019-02-05T13:57:38+00:005 februára 2019 |Prešovský kraj|
X