ŠALIANSKY MAŤKO 2017

thumbnail

Vranov nad Topľou, 19. 1. 2017

Dňa 19. januára 2017 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej, Mestom Vranov nad Topľou a Mestom Humenné zorganizovala regionálne kolo súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko J. C. Horonského“. Súťaž prebiehala na pôde Hornozemplínskej knižnice na oddelení pre deti a mládež vo Vranove nad Topľou. Od svojho vzniku v roku 1999 je významnou celoslovenskou súťažou v prednese slovenských povestí. Za Maticu slovenskú sa v úvode prihovoril aj Mgr. Miroslav Gešper, vedúci OP MS Vranov nad Topľou.

Do súťaže sa zapojilo 54 šikovných a nádejných žiakov 2. – 7. ročníka ZŠ, ako aj žiaci reálnych gymnázií, tried prima a sekunda z 23 škôl vranovského a humenského regiónu.
Súťažilo sa v troch kategóriách:
I. kategória – žiaci 2. - 3. ročníka ZŠ
II. kategória – žiaci 4. -5. ročníka ZŠ
III. kategória – žiaci 6. - 7. ročníka ZŠ
Každý žiak súťažil s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút.

V jednotlivých kategóriách odborná porota zhodnotila kvalitu jednotlivých výkonov, kultúru jazykového prejavu a úroveň umeleckého prednesu. Interpretácie povestí sa vyznačovali mimoriadnou kvalitou.
Zastúpenie poroty: 1.kategória: Mgr. Ľubica Liptáková z Prešova, Mgr. Renáta Mikčová, Andrea Maďarová, 2.kategória : PhDr. Alžbeta Verešpejová z Prešova, Mgr. Emília Antolíková, Mgr. Katarína Gajdošová, 3.kategória: Mgr. Marta Skalková z Prešova, Mgr. Lívia Godová, Mgr. Beáta Ocilková.
Predsedníčky porôt jednotlivých kategórií poďakovali všetkým zúčastneným za ich úsilie a výkon, poskytli cenné rady mladým recitátorom a učiteľom .
Víťazi regionálneho kola jednotlivých kategórií postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 14. februára 2017 na ZŠ Prostejovská 38 v Prešove, kde reprezentovali jednotlivé regióny.
- Reprezentanti Vranovského regiónu: 1. kategória: Katarína Kačerová, ZŠ Sídlisko II, 2. kategória Alexandra Dudášová, ZŠ Tovarné, 3. kategória Norbert Jakubek, ZŠ Bernolákova.
- Reprezentanti Humenského regiónu: 1. kategória: Ľudmila Kvašná, ZŠ Hrnčiarska, 2. kategória Kristián Feškanič, ZŠ Kudlovská, 3. kategória Liana Capová, ZŠ Hrnčiarska
Všetci súťažiaci si odniesli pamätné listy, víťazi boli odmenení hodnotnými cenami, knihami a diplomami.
Odchádzali sme s pocitmi radosti, estetickými zážitkami zo skvelých výkonov súťažiacich. Je skvelé, že existujú takéto súťaže, reprezentujúce skvelé talenty žiakov ako aj pedagógov, ktorí ich pripravujú. Ďakujeme a vzdávame hold za organizáciu a reprezentáciu a prajeme im ďalšie úspechy.

Blahoželáme a tešíme sa na budúci ročník!!!

Autor: Mgr. Miroslav Gešper

článok neprešiel jazykovou úpravou