Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Dome MS Galanta


//Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Dome MS Galanta

Dňa 5. decembra 2017 sa uskutočnilo v Dome Matice slovenskej v Galante Okresné kolo v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.
Tradične, v spolupráci s Okresným úradom Trnava, s Odborom školstva sa okresného kola  sa ho zúčastnilo 35 žiakov skoro z 20 škôl v okrese Galanta, všetko víťazi obvodných školských kôl. Ako každý rok, v troch kategóriách rozhodovalo 9 porotcov, zostavených zo skúsených učiteliek ZŠ a Gymnázia. Na krajské kolo postúpil len víťaz z každej kategórie.  Prví traja boli ocenení nákupnou Tesco poukážkou v hodnote 10, 6 a 4.-EUR, ako aj hodnotnými knihami z Vydavateľstva MS a diplomami. Všetci zúčastnení však dostali sladkú odmenu.
V rámci príhovorov sme si prečítali state zo života Jozefa Cígera Hronského, na počesť ktorého bola súťaž pomenovaná a oboznámili sme ich s najobľúbenejšou celoslovenskou súťažou – Šalianskym Maťkom, ktorá vznikla v neďalekej Šali.
Ďakujeme pani učiteľkám a rodičom za prípravu, ako aj všetkým zúčastneným, ale hlavne víťazom a tešíme sa na Krajské a Celoslovenské kolo, ako aj na ďalší ročník v decembri 2018.
I.kategória:

  1. Martin Matejdes, ZŠ Veľký Grób
  2. Matej Soldán, ZŠ SNP Galanta
  3. Michal Karkuš , ZŠ Štefánika Galanta

    II. kategória:

1. Tamara Gablíková, CZŠ Sereď

2. Linda Bartošová, ZŠ Komenského Sereď

3. Andrej Hartl, ZŠ SNP Galanta

III. kategória:

1. Damián Križan Gymnázium Galanta

2. Nina Dudiňáková, CZŠ Sereď

3.  Kristína Vašková, ZŠ Šintava

Zlatica Gažová
Dom MS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

 

2017-12-15T12:47:18+00:0015 decembra 2017 |Trnavský kraj|
X