Šaliansky Maťko J.C.Hronského

thumbnail

Rožňava,  27. 1. 2017

„Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Skvosty našich starých otcov, materí, aby sa zas utvrdila láska k vlasti, domovine, k tomu peknému, čo v nás tleje, až neraz sa duša v rozprávke rozochveje... „ MUDr. Svetozár Hikkel. Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať súťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete.
Už 24. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti sa uskutočnil aj v rámci okresu Rožňava. Zorganizovali ho spolu Dom Matice slovenskej v Rožňave a Centrum voľného času v Rožňave. Súťaž sa konala v priestoroch Radnice mesta Rožňava. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 22 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Mladých súťažiacich hodnotila odborná porota zložená zo zástupcov organizátorov a z radov učiteľov slovenského jazyka a literatúry. Porota to mala tohto roku náročné, kvôli vyrovnanosti kvalít všetkých účastníkov. Prví traja z každej kategórie boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Víťazi okresného kola postupujú do krajského kola, kde budú mať veľkú šancu na postup do celonárodného kola. Všetkým súťažiacim a ich pedagógom ďakujeme za účasť a pekný umelecký zážitok. Poďakovanie patrí aj všetkým zainteresovaným pracovníkom oboch kultúrnych zariadení.

Zlatka Halková, DMS Rožňava

článok neprešiel jazykovou úpravou