Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

thumbnail

Nitra, 20. 1. 2017

Dňa 20. januára 2017 sa v Dome MS v Nitre konal v poradí už 24. ročník okresného kola súťaže v recitovaní slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Tento rok sa v celkovo troch kategóriách predstavilo presne 70 súťažiacich (v I. kategórii 18, v II. kategórii 26 a v III. kategórii 26), ktorí postúpili do okresného kola ako víťazi školských kôl.
Odborná porota hodnotila hlavne dramatickú prípravu, prednes, vystupovanie, zvládnutie naštudovaného textu ako aj celkový dojem na divákov a porotu. V každej kategórii sa oceňovali prvé tri miesta diplomami a knižnými cenami. Víťazi jednotlivých kategórií postúpil do krajského kola súťaže.
Prehľad víťazov 24. ročníka okresného kola súťaže v recitovaní slovenskej povesti Šaliansky Maťko:
I. kategória:
1. miesto: Lea Barátová /ZŠ Benkova, Nitra/
2. miesto: Juraj Müller /ZŠ Topoľová, Nitra/

3. miesto: Lea Kálmánová /ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra/

II. kategória:

1. miesto: Ema Ilavská /ZŠ Benkova, Nitra/

2. miesto: Ondrej Spišák /Piaristická ZŠ sv. Jána Kalazanského, Nitra/

3. miesto: Tamara Lacsná /ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra/

III. kategória:

1. miesto: Martin Maďar /ZŠ Benkova, Nitra/

2. miesto: Hannah Gilan /ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra/

3. miesto: Paula Barthová /ZŠ Školská, Mojmírovce/
Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole!

Mgr. Laura Illešová
Dom MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia