Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

//Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

Nitra, 22. 1. 2016

Dňa 22. 1. 2016 sa v Dome MS v Nitre uskutočnilo okresné kolo 23. ročníka súťaže v recitovaní slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Tento ročník bol veľmi bohatý, čo sa týka počtu zúčastnených. Zo školských kôl postúpilo 76 žiakov, ktorých prednes sa ozýval po celej budove Domu MS v Nitre.
Texty boli prevažne od autorov Mária Ďuríčková, Milan Ferko, Jozef Tatár a Anton Habovštiak. Odborná porota hodnotiaca hlavné kritériá, ktorými sú dramaturgická príprava, prednes, vystupovanie, no i kostýmy, malé rekvizity a celkový dojem na divákov a porotu, rozhodla o nasledujúcich víťazoch, z ktorých žiaci umiestení na prvých miestach postupujú do krajského kola súťaže a budú reprezentovať Nitriansky kraj.
1. Kategória
1. miesto: Jana Milová /ZŠ Fatranská, Nitra/
2. miesto: Lenka Zúbeková /ZŠ sv. Vojtecha, Vráble/
3. miesto: Viktória Sýkorová /ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra/
2. Kategória
1. miesto: David Valent /ZŠ Benkova, Nitra/
2. miesto: Emma Doláková /ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Nitra/
3. miesto: Natália Zemanová /ZŠ Škultétyho, Nitra/
3. Kategória
1. miesto: Dávid Morvay /ZŠ Nitrianska, Branč/
2. miesto: Hannah Gilan /ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra/
3. miesto: Michal Hlušek /ZŠ Tulipánová, Nitra/
Výhercovia získali malé darčeky v podobe zaujímavých knižných titulov. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim prajeme, aby naďalej rozvíjali svoje recitačné zručnosti a ďakujeme im za ich vystúpenia. Dúfame, že sa s mnohými z nich stretneme aj v budúcom roku.

Michaela Karáčová
pracovníčka Domu MS v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

2016-01-28T16:56:01+00:0028 januára 2016 |Nitriansky kraj|
X