Šaliansky Maťko v Galante

thumbnail

Dňa 1. decembra 2016 sa od rána zhromažďovali víťazi Obvodných školských kôl v prednese slovenskej povesti v budove Domu Matice slovenskej. Už na dvadsiatom štvrtom ročníku sa na počesť Jozefa Cígera Hronského stretli na Okresnom kole, z ktorého sa postupuje na Krajské kolo a ďalej na celoslovenské, ktoré sa každoročne koná v Šali.
Za účasti pracovníčky OÚ, Odboru školstva z Trnavy, pani Ivany Gubrickej, za prítomnosti porotkýň, pani učiteliek a rodičov sme slávnostne otvorili tohotoročné kolo Šalianskeho Maťka.
Vytvorili sme 3. skupiny, podľa kategórií sa žiaci rozdelili do pripravených miestností. Poroty so skúsenými učiteľkami slovenského jazyka hodnotili prihlásených žiakov. Keď skončili všetky skupiny pani porotkyne sa vybrali do pripravenej zasadačky, aby vyhodnotili tohotoročnú súťaž. Deti sa zatiaľ občerstvili v spoločenskej miestnosti čajom, ovocím, ale aj pagáčikami a sladkým pečivom.

Porotkyne vybrali nasledovných víťazov:
I. Kategória:
1, Natália Novotná, ZŠ Štefánika Galanta
2, Karolína Halupková, Zš. G. Dusíka Galanta
3, Dávid Józsa, ZŠ SNP Galanta

II. Kategória
1, Damián Križan, Spojená škola K. Kuffnera Sládkovičovo
2, Katarína Kloknerová, ZŠ Kráľa Svätopluka Šintava
3, Martin Beňuš, ZŠ SNP Galanta

III. Kategória
1, Ema Mančíková, ZŠ J. Fándlyho Sereď
2, Nina Karadžievová, ZŠ Komenského Sereď
3, Lukáš Kamen, ZŠ Štefánika Galanta

Žiaci boli ocenení diplomom, darčekovou poukážkou, krásnou knihou a čokoládou. Pri vyhodnotení sme si pripomenuli v skratke život a dielo Jozefa Cígera Hronského, popriali si pokojný advent a krásne Vianoce.
Víťazi z prvých miest automaticky postupujú na Krajské kolo a na všetkých sa tešíme budúci rok v Dome Matice slovenskej so zaujímavými povesťami z bohatej a nevyčerpateľnej studnice slovenských povestí.

Zlatica Gažová
riaditeľka DMS Galanta

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia