Šaliansky Maťko v Lučenci


//Šaliansky Maťko v Lučenci

Lučenec , 21. 1. 2019

Povesť prebúdza v žiakovi záujem o dávnu minulosť národa a rodnej krajiny, a čo je dôležité, vychováva a usmerňuje jeho etické správanie. To, že je o tento žáner záujem, svedčí už dvadsiaty šiesty ročník tejto obľúbenej súťaže v prednese slovenskej prózy Šaliansky Maťko, ktorý sa konal v utorok 21. januára 2019 v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Žiaci základných škôl, víťazi školských kôl z celého okresu, sa tu zišli, aby odbornej porote predviedli prednes. Táto obľúbená súťaž sem tentoraz priviedla 25 žiakov z desiatich škôl okresu Lučenec. Súťažilo sa v troch kategóriách a deti predviedli skvelé výkony. Súťaž pomenovaná po spisovateľovi a zakladateľovi detského časopisu Slniečko J. C. Hronskom opätovne potvrdila svoj význam. Medzi dielami, ktoré deti svojím prednesom predstavili, boli aj povesti z pera známej spisovateľky Hany Koškovej, rodáčky z Lučenca. Odborná porota pod vedením pána Árpáda Szabóa a v zložení Jarmila Siváková a Ľudmila Lacová pozorne počúvala a vyberala tie najkvalitnejšie výkony. Súťažilo sa v troch kategóriách a víťazi z tejto súťaže postupujú na krajské kolo, ktoré sa bude konať 12. 3. 2019 v Dome Matice slovenskej v Lučenci. Tí najúspešnejší dostali z rúk predsedu poroty diplom a riaditeľka Domu Matice slovenskej každému ocenenému odovzdala knihy a vecné dary a popriala im veľa školských aj osobných úspechov. Tak ako po iné roky, pre súťažiacich i pedagógov bolo aj tentoraz pripravené malé občerstvenie.
A tak ako v úvode riaditeľka Domu MS v Lučenci všetkých privítala a popriala veľa úspechov v súťažení, na záver sa všetkým poďakovala za účasť a vyzdvihla prínos učiteľov, ktorí sa aj touto formou venujú svojim žiakom. Zároveň vyjadrila prianie, aby sa tu o rok v takej príjemnej atmosfére stretli znova.
Všetkým postupujúcim držíme palce v krajskom kole súťaže.

 

Výsledky súťaže:
I. kategória:
1. miesto – Filip Korim, Súkromná ZŠ, Lučenec
2. miesto – Natália Polomská, ZŠVajanského, Lučenec
3. miesto – Natália Tokárová, Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca, Lučenec

II.kategória:
1. miesto – Emma Korimová, ZŠ Haličská 7, Lučenec
2. miesto – Cornelia Hricová, ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec
3. miesto – Beata Hukkelová, Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca, Lučenec

 

III. kategória:
1. miesto – Barbora Kyzúrová, ZŠ Vajanského,
2. miesto – Sabína Gubová, ZŠ Haličská 7, Lučenec
3. miesto – Adam Földi ZŠ Radzovce

Miroslava Podhorová,
pov. riaditeľka DMS Lučenec a DMS Fiľakovo

2019-01-23T15:42:33+00:0023 januára 2019 |Banskobystrický kraj|
X