Šaliansky Maťko v Prešove


//Šaliansky Maťko v Prešove

Začiatok roka je už tradične venovaný prípravám okresného a krajského kola Šaliansky Maťko, ktoré sa konajú v Prešove v januári a februári.

Okresné kolo 26. ročníka súťaže Šaliansky Maťko v prednese slovenských povestí sa opätovne uskutočnilo v Knižnici P. O. Hviezdoslava – detská knižnica Slniečko dňa 29. 1. 2019. Okresné kolo zastrešil Miestny odbor MS, ABC Centrum voľného času a Knižnica P. O. Hviezdoslava. Porota bola zložená z odborníkov na slovenskú literatúru, jazyk i prednes: Ing. Pavol Kleban, Mgr. Alžbeta Verešpejová, Alžbeta Polačková, Mgr. Ľubica Liptáková, PaedDr. Alena Pekárová, PaedDr. Radoslava Levická. Na okresnom kole sa zúčastnilo až 40 žiakov z dvadsiatich piatich škôl okresu Prešov.

Poradie víťazov bolo nasledovné:

 I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
1. miesto: Aneta Kočiščinová, ZŠ Čsl. arm., Prešov
2. miesto: Patrik Marcin, EES Solivarská Prešov
3. miesto: Laura Imrichová, ZŠ Široké

II. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ
1. miesto: René Repaský, ZŠ M. Nešpora Prešov
2. miesto: Jakub Roháček, Ev. ZŠ Prešov
3. miesto: Ema Michelčíková, ZŠ Kúpeľná Prešov

III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka
1. miesto: Lýdia Kovaľová, GK 2 Prešov
2. miesto: Hannah Ňachajová, ZŠ Májové nám., Prešov
3. miesto: Lea Mušková, ZŠ Ľubotice

Ocenenia víťazom odovzdali MO MS Prešov a ABC centrum voľného času, ostatní zúčastnení získali diplomy za účasť v súťaži.

Krajské kolo sa uskutočnilo po druhýkrát na ZŠ ul. Májové námestie v Prešove dňa 27. 2. 2019 za účasti Okresného úradu, ABC centra voľného času i Domu MS v Prešove. Obe kolá tejto tradičnej súťaže mali naozaj silné talenty a presvedčivé výkony žiakov. Porotu v krajskom kole tvorili pedagógovia z viacerých okresov: Mgr. Magdaléna Gombárová (ZŠ Májové nám., Prešov), PaedDr. Martina Petríková, PhD. (Prešovská univerzita), PaedDr. Božena Janovová (ZŠ Poprad), PhDr. Eva Kollárová (Stará Ľubovňa), Mgr. Bibiana Šabeková (Okr. úrad Prešov – odb. školstva), Mgr. Ľubica Liptáková (Knižnica POH), PaedDr. Alena Pekárová (ZŠ Fintice), Mgr. Anna Šustová (ZŠ Vranov n/T.), Alžbeta Polačková (recitátorka). Taktiež po súťaži zhodnotili, že rozhodovanie o výbere tých najlepších bolo veľmi náročné a keďže víťazi postupujú do celoslovenského kola v Šali pristupovali k tomu veľmi zodpovedne, aby vybrali tých najlepších na reprezentáciu Prešovského kraja.

I. kategória, žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
1. miesto Lenka Pšeničňáková, ZŠ Juh, Vranov n/T.
2. miesto Linda Krišandová, ZŠ Jarná, Poprad
3. miesto Kristína Hanesová, ZŠ Hradné nám., Kežmarok
cena poroty:
Rebeka Baníková – za tvorivú dramaturgiu, ZŠ Mlynská Stropkov

II. kategória, žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ
1. miesto Viktória Karjanská, ZŠ Juh, Vranov n/T.
2. Soňa Janigová, ZŠ Francisciho, Poprad
3. Soňa Brejková, ZŠ Hradné námestie, Kežmarok
cena poroty:
Kiara Onuferová, za presvedčivú interpretáciu, ZŠ Komenského, Snina

III. kategória, žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ
1. miesto Monika Tomusová, ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa
2. miesto Daniela Dančová, ZŠ Juh, Vranov n/T.
3. miesto Daniela Koreňová, ZŠ Kračúnovce, okr. Svidník
cena poroty:
Timea Adamečková, za využívanie rekvizity pri prednese, ZŠ Hviezdoslavova, Lipany

Víťazom odovzdali diplomy, knižné publikácie od DMS Prešov i finančnú odmenu od Okresného úradu zástupcovia organizátorov súťaže Šaliansky Maťko a popriali im veľa úspechov v celoslovenskom kole i ďalších podobných súťažiach. Ako okresné, tak aj krajské kolo bolo na vysokej umeleckej úrovni a prednesy boli naozaj veľmi dobre pripravené, za čo patrí poďakovanie aj všetkým pedagógom, ktorí žiakov pripravovali. Veľké poďakovanie patrilo aj riaditeľke a všetkým pedagógom ZŠ na Májovom námestí, ktorí poskytli priestory a pomohli pri príprave krajského kola, ABC centru za organizáciu i Okresnému úradu a všetkým, ktorí sa na súťaži podieľali.

Text: Mgr. Sláva Jurková, riaditeľka Domu MS Prešov
Ing. Pavol Kleban, predseda MO MS Prešov
Foto: Bc. Marko Gajdoš

2019-03-11T15:11:52+00:0011 marca 2019 |Prešovský kraj|
X