Šaliansky Maťko v Prešove – okresné kolo

thumbnail

Prešov,  17. 1. 2017

V priestoroch knižnice Slniečko v Prešove sa dňa 17. 1. 2017 uskutočnil 24. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Na okresnom kole Šalianskeho Maťka súťažili recitátori ZŠ v troch kategóriách. Súťažiaci boli pozitívne hodnotení porotou, ktorá skonštatovala rastúcu úroveň prednesu.
V silnej konkurencii recitátorov porota udelila ocenenia týmto súťažiacim:
I. kategória:
1. Jakub Roháček – ZŠ Evanjelická, Prešov
2. Tamara Antalová – ZŠ Župčany
3. Sebastian Mačura – ZŠ Kúpeľná, Prešov
II. kategória :
1.Dorota Škarupová – ZŠ Evanjelická, Prešov
2. Diana Palková – ZŠ Sedlice
3. Ema Gazdičová – ZŠ Važecká, Prešov
III. kategória:
1. Vanessa Majdáková – ZŠ Ľubotice
2. Zuzana Rimáková – ZŠ Sedlice
3. Michaela Gočová – ZŠ ČSA, Prešov
Blahoželáme víťazom! Za DMS v Prešove a MO MS v Prešove odovzdávali ocenenia riaditeľka DMS Mgr. Sláva Jurková a predseda MO MS PhDr. Ladislav Matisko. Na dobrom priebehu podujatia spolupracovali: ABC – Centrum voľného času v Prešove, Dom Matica slovenskej, MO MS v Prešove a Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove. Krajské kolo Šalianskeho Maťka J. C. Hronského sa uskutoční 14. 2. 2017 v priestoroch ZŠ na Prostejovskej ul. v Prešove.

Mgr. Ingrid Lukáčová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia