Šaliansky Maťko v Prešove


//Šaliansky Maťko v Prešove
V mesiaci január a február sa konali v meste Prešov okresné a krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Toto krásne podujatie sa koná v našom krajskom meste už po dvadsiaty piaty krát.
Okresné kolo sa uskutočnilo 30. 1. 2018 v Knižnici P. O. Hviezdoslava – v detskej knižnici Slniečko. Na súťaži sa podieľali Miestny odbor MS v Prešove v spolupráci s ABC – centrom voľného času a Knižnicou POH v Prešove.  Organizátori súťaže vybrali naozaj odbornú a osvedčenú porotu, ktorá jednotlivé prednesy v troch kategóriách objektívne ohodnotila a vybrala tých najlepších do krajského kola.  V okresnom kole sa zúčastnilo 25 škôl z okresu Prešov a porota vybrala týchto žiakov:
I. kategória – porota: Mgr. A. Verešpejová, PhD., Mgr. Ľ. Liptáková, PaedDr. A.Pekárová
1. miesto: Tamara Antolová_ ZŠ Župčany
2. miesto: Ján Kaňuk – ZŠ sv. Gorazda
3. miesto:  Ronald Šimko – ZŠ Matice slovenskej
II. kategória – porota: PhDr. L. Matisko, Mgr. E. Kivaderová, PaedDr. R. Levická
1. miesto: Lýdia Kovaľová – Evanj. ZŠ
2. miesto: Mária Kočiščinová – ZŠ Čsl. armády
3. miesto: Sára Chovancová – ZŠ Kúpeľná
III. kategória – porota: PhDr. L. Matisko, Mgr. E. Kivaderová, PaedDr. R. Levická
1. miesto: Michaela Gočová – ZŠ Čsl. Armády
2. miesto: Dorota Juricová – ZŠ Šmeralova
3. miesto: Alica Bavoľarová – ZŠ M. Nešpora
Ceny súťažiacim odovzdali za MO MS Prešov Ing. Pavol Kleban, za KPOH Mgr. Marta Skalková a za ABC Centrum voľného času Mgr. Milan Kundľa a povzbudili víťazov, aby boli najlepšími aj v krajskom kole.
Krajské kolo obľúbenej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa uskutočnilo vďaka ústretovosti vedenia základnej školy na Ulici Májové námestie v ich veľkorysých priestoroch. Táto súťaž v prednese slovenských povestí opäť predstavila mnoho talentovaných žiakov. Tradične sa súťažilo v troch kategóriách a zapojilo sa až 12 okresov Prešovského kraja spolu 36 žiakov. V úvode nás svojim programom potešili práve žiaci zo ZŠ Májové námestie, ktorých pripravili naozaj skvelé pedagogičky z tejto školy. Po ich krásnom vystúpení sa prihovorili riaditeľka ZŠ Májové námestie PaedDr. Dana Štucková, ktorá privítala prítomných na pôde školy, riaditeľka DMS Prešov Mgr. Sláva Jurková, ktorá vo svojom príhovore súťažiacich nielen povzbudila, ale poďakovala im aj za to, že prostredníctvom slovenských povestí udržiavajú našu krásnu slovenčinu stále živú. Aj riaditeľka ABC centra voľného času Mgr. Elena Šimčíková sa súťažiacim i prítomným prihovorila milým slovkom a poďakovala sa za skvelú spoluprácu spoluorganizátorom súťaže. Porota bola zložená z odborníkov nielen z Prešova, ale aj celého Prešovského kraja, menovite predseda poroty PhDr. L. Matisko a členky Mgr. A. Verešpejová, PhD., PaedDr. A. Pekárová, A. Polačková, Mgr. A. Šustová, PaedDr. A. Rabatinová, PhDr. E. Kollárová, Mgr. art J. Bochňa ArtD. a Mgr. Ľ. Liptáková.
Poradie víťazov bolo následovné :
I.kategória:
1. miesto Soňa Brejková, Kežmarok
2. miesto Soňa Čandíková, Stará Ľubovňa
3. miesto Nicole Šaľa, Humenné
II. kategória:
1. miesto  Soňa Janigová, Poprad
2. miesto Ema Jeleňová, Stará Ľubovňa
3. miesto Timea Adamečková, Lipany
III.kategória
1. miesto  Daniela Dančová, Vranov
2. miesto Michaela Gočová, Prešov
3. miesto  Daniela Koreňová, Kračúnovce
Ceny súťažiacim odovzdali za Dom MS v Prešove Mgr. Sláva Jurková, za ABC centrum voľného čase a za OÚ odbor školstva Mgr. M. Kundľa spolu s porotcami jednotlivých kategórii. Veľké poďakovanie patrí vedeniu školy za skvelú prípravu a ústretovosť pri organizácii podujatia na pôde základnej školy na Ulici Májové námestie v Prešove aj ABC centru voľného času, menovite Mgr. M. Kundľovi a Okresnému úradu – odboru školstva v Prešove. Žiaci boli výborne pripravení a preukázali vysokú úroveň aj profesionalitu. Porota vybrala skvelých žiakov, ktorí budú náš kraj reprezentovať na celoslovenskom kole. Súťaž vyvrcholí  dňa  23. 3. 2018 v Šali. Našim víťazom budeme držať prsty, aby boli čo najúspešnejší a prezentovali nielen náš kraj, ale najmä aby predviedli samých seba najlepšie ako vedia.
Mgr. Sláva Jurková
Foto: Bc. Marko Gajdoš
2018-03-01T08:21:20+00:001 marca 2018 |Prešovský kraj|
X