Šaliansky Maťko vo Vranovskom regióne


//Šaliansky Maťko vo Vranovskom regióne

Vranov nad Topľou, 24. 1. 2019

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zorganizovala vo štvrtok 24. januára regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s Oblastným pracoviskom Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou a Mestom Vranov nad Topľou. Korene súťaže sú od roku 1991 a vznikla na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského. Postupne sa vyprofilovala na celoslovenskú súťaž v prednese slovenských bájí a povestí. Šaliansky Maťko má významnú úlohu v poznávaní národnej histórie, kultúry a budovaní pozitívneho vzťahu dieťaťa k národným tradíciám, zvykom a budovaniu vlastenectva. Pomáha rozvíjať tvorivé schopnosti žiaka, poznávať slovenskú literárnu tvorbu a budovať umelecké a estetické cítenie.

Úroveň umeleckého prednesu hodnotili odborné poroty:

  • kategória – PaedDr. Marianna Lapčáková, Mgr. Renáta Mikčová, Mgr. Anastázia Sabolová, Mgr. Marianna Majzlíková
  • kategória – Mgr. Martina Jurčová, Mgr. Lívia Godová, Mgr. Miroslav Gešper
  • kategória – Mgr. Peter Novák, Mgr. Alžbeta Madejová, Andrea Maďarová

Na regionálnom kole sa v tomto roku zúčastnilo spolu 35 žiakov z 15 škôl vranovského regiónu jednotlivých základných škôl. Žiaci, ktorí uspeli v školských kolách, postúpili do regionálneho kola, kde súťažili v troch kategóriách.

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 27. 2. 2019 v Prešove. Vranovský región budú na krajskom kole reprezentovať súťažiaci, ktorí v jednotlivých kategóriách obsadili prvé miesta.

1. kategória:
1. miesto: Lenka Pšeničňaková, ZŠ Juh
2. miesto: Tamara Traciková, ZŠ Holčíkovce
3. miesto: Viliam Peter Jonek, ZŠ Žalobín
Terézia Anna Semanová, ZŠ Štúrova Hanušovce nad Topľou
2. kategória:
1. miesto: Viktória Karjanská, ZŠ Juh
2. miesto: Katarína Kačerová, ZŠ Sídl. II.
3. miesto: Lívia Némethová, ZŠ Sedliská
Zuzana Bobíková, ZŠ Sečovská Polianka
3. kategória:
1. miesto: Daniela Dančová, ZŠ Juh
2. miesto Alexandra Dudášová, ZŠ Továrne
3. miesto: Tamara Jacková, ZŠ Bernolákova

V závere sa vo svojom príhovore vedúci OPMS vo Vranove n. Topľou Mgr. Miroslav Gešper poďakoval všetkým súťažiacim a pedagógom, ktorí súťažiacich pripravovali a konštatoval, že na tohtoročnom regionálnom kole „Šaliansky Maťko“ sa zúčastnili talentovaní žiaci, ktorí svojím prednesom navodili príjemnú umeleckú atmosféru. Vyjadril sa, že zo súťaže si odnáša kvalitný umelecký zážitok a všetkým súťažiacim zaželal veľa krásnych a tvorivých chvíľ pri práci s literatúrou a umeleckým textom.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa šťastia v krajskom kole v Prešove.

Mgr. Miroslav Gešper

2019-02-04T15:24:46+00:004 februára 2019 |Prešovský kraj|
X