Šieste Valné zhromaždenie od obnovenia činnosti

thumbnail

Prvý krát bol zaregistrovaný MO vo Zvolenskej Slatine v roku 1934. Činnosť bola obnovená v roku 2003. Odvtedy sa konalo už 6 valných zhromaždení. Tohtoročné v piatok 13. januára. Výročná schôdza členov samozrejme býva každý rok. Tento krát toto zasadnutie poctil predseda Dozorného výboru MS JUDr. Štefan Martinkovič.
Slatinský matičiari hodnotili svoju činnosť za uplynulú rok i za štvorročné obdobie. Ťažisko činnosti je v organizácii ochotníckeho divadla, ktoré nesie názov rodáčky Terézie Vansovej. V tomto roku si budeme pripomínať jej okrúhle výročia. 160. rokov od jej narodenia a 75. rokov od úmrtia. Miestny matičiari si však nezabúdajú pripomínať ani významné udalosti z dejín vlasti, Matice ich rodákov. Medzi takéto podujatia patria Vatry zvrchovanosti, spomienka na nedožitú storočnicu Juraja Pašku bývalého správcu MS alebo v roku 2013 oslavy sto päťdesiatin MS. Všetky aktivity sa im daria vďaka významnej podpore obce.
V diskusii predseda DV MS podrobne informoval o súčasnej matičnej situácii ako aj o jej problémoch pretrvávajúcich z nedávnej minulosti. Novým spôsobom definoval pojem vlastenec. Mal by ním byť každí občan, ktorý sa tu narodí Slovenským rodičom. Prečo to tak nie je by bolo na ďalšiu úvahu. Za pozitívne označil, že v MO sú aj mladí organizovaný v odbore Mladej Matice. Tí nechýbali ani na tomto VZ a prišli ich podporiť aj kamaráti zo Zvolena. Napriek nepriaznivému počasiu neodmietla pozvanie spevácka skupina prameň zo Žarnovice, ktorá obveselila prítomných ľudovými piesňami. Prišli pod vedením predsedníčky MO MS Žarnovica Anny Benčaťovej.

Mgr. Marek Hanuska,
predseda MO

článok neprešiel jazykovou úpravou

Správa o činnosti a hospodárení MO MS Zvolenská Slatina za rok 2016 (doc)