Škola ornamentu podľa Š. L. Kostelníčka slávi ďalšie úspechy


//Škola ornamentu podľa Š. L. Kostelníčka slávi ďalšie úspechy

ZŠ Drábova 3, Košice
23. 2.  2018

Tvorivá dielňa ŠKOLA ORNAMENTU PODĽA ŠTEFANA LEONARDA KOSTELNÍČKA sa uskutočnila dňa 23.2.2018 pre 23 žiakov 2. stupňa Základnej školy na Drábovej č. 3 v Košiciach.
V úvodnej časti sa žiaci dozvedeli o ceste lektorky PhDr. Gabriely Čiasnohovej, členky Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej, k šíreniu Kostelníčkovho ornamentu, pozreli si medailón o živote a tvorbe ornamentalistu a oboznámili sa s 1.časťou Slovenskej ornamentiky z r. 1927. V praktickej časti vyfarbovali ornamentálne predlohy Št. L. Kostelníčka i lektorky G. Čiasnohovej. Tí zručnejší na záver doplňovali a vyfarbovali vlastné ornamentálne prvky. Podmienky pripravila a pedagogicky dozor mala Mgr. Mária Šafaříková. Podujatia sa zúčastnila aj redaktorka RTVS Mgr. Michaela Valiková. Uskutočnila a nahrala rozhovory s lektorkou G. Čiasnohovou i niektorými žiakmi – účastníkmi tvorivej dielne. Päť rôznych metodických príručiek /maľovaniek s úlohami i 20 kusov tlačovín skladačiek/ – z dielne lektorky G. Čiasnohovej pre školu zakúpila riaditeľka Súkromného centra voľného času Mgr. Natália Dostovalová.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko,
ZO regionalistiky MS
Foto: G. Čiasnohová a Miriam Mihelyová

Článok spolu s fotografiami (pdf)

2018-02-28T20:20:21+00:0028 februára 2018 |Košický kraj|
X