Škola ornamentu v Žiline


//Škola ornamentu v Žiline

Tvorivá dielňa „Škola ornamentu podľa Štefana Leonarda Kostelníčka“, ako sprievodné podujatie putovnej výstavy „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ sa uskutočnila v predpoludňajších hodinách dňa 29. 3. 2019 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Žiline. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Dagmar Kaššovej sa na nej zúčastnilo 9 žiačok druhého stupňa Základnej umeleckej školy z Kysuckého Lieskovca; pod vedením pani učiteľky Dáši Horvátovej to bolo 8 žiačok druhého stupňa zo Základnej školy z Kysuckého Lieskovca a štyri dámy zo Základnej organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami z Kysuckého Lieskovca – vedúca Ľudmila Horváthová.

Dielňu otvorili: Mário Baculík za MO Matice slovenskej v Žiline a Mgr. Igor Košnár za ZUŠ Kysucký Lieskovec. Lektorka SEM HUMNO v Košiciach PhDr. Gabriela Čiasnohová v úvodnej teoretickej časti premietala medailón o ornamentalistovi Štefanovi Leonardovi Kostelníčkovi a jeho prvú Slovenskú ornamentiku z roku 1927, ktorú podrobne komentovala. Techniku obsluhovala slečna Silvia Hofericová, kultúrno-osvetová pracovníčka DMS. Vo výstavnej miestnosti si potom všetci popozerali vystavené ukážky z umelcovej tvorby a vypočuli výklad Dr. Čiasnohovej. Po menšej prestávke pokračovala tvorivá dielňa praktickou časťou. Žiačky i dospelí vyfarbovali ornamentálne predlohy pripravené lektorkou – dekorované písmo, rastlinný ornament. Pritom počúvali ďalší metodický výklad a rešpektovali pokyny lektorky. Na základe videného a počutého tvorili na záver vlastný ornament.

Ing. Katarína Kalanková,
riaditeľka DMS Žilina

2019-04-15T08:42:07+00:009 apríla 2019 |Žilinský kraj|
X