Škola remesielTrnava, 4.-5.9.2017

Národné matičné slávnosti v Trnave vo svojom bohatom národnom, odbornom a kultúrnom programe mysleli aj na vzdelávanie a tvorivú činnosť detí a mládeže. Záštitu a prípravy nad touto časťou národných slávnosti prebrali pracoviská Dom Matice slovenskej v Nitre, Šuranoch a Galante. V prvý deň slávností sa na Základnej škole na Spartakovskej ulici konala tvorivá dielňa s názvom Škola remesiel. Postupne sa striedajúce skupiny žiakov mali možnosť spoznať symboliku, históriu a krásy slovenského ornamentu. Ornamentom zdobené predlohy dievčenských čeleniek a záložiek do kníh čakali na detskú fantáziu, ktorá iba dokazovala, že bohatosť slovenskej ornamentiky bola a je neskutočne široká. Iná časť dielní zase približovala deťom históriu mesta Trnavy. Vlastnoručne zdobené a dotvorené magnetky boli verné makety, deťom dobre známych, Kostola Najsvätejšej Trojice či Mestskej veže v Trnave. Veľký záujem detí bol aj o vyrobenie si odznaku na profesionálnom lise na odznaky. Hrdo pripnuté odznaky s motívom Slovensko – tak možno zhrnúť úspešné zavŕšenie prvej časti Školy remesiel. Tá druhá pokračovala na druhý deň slávnosti už v priestoroch City Arena. Počas dielní garantom podujatia pomáhali dobrovoľníci z miestneho gymnázia. Dielne mali svoj cyklus, v rámci ktorého detskí návštevníci tvorivým spôsobom prešli dejinami našej vlasti od takmer najstarších čias, obdobia Veľkej Moravy, cez dejiny spojené s mestom Trnava, slovenské výtvarné a ozdobné tradície až po súčasné vyjadrenie vzťahu k svojej vlasti. Spoznávanie Cyrilo-metodskej misie na našom území prebiehalo cez projekt s názvom Tajomstvo starého písma. Návštevníci mohli priamou skúsenosťou prepisu hlaholiky alebo cyriliky zistiť náročnosť a pozadie písania našich predkov. Z Trnavy si odniesli magnetku pamätihodností už spomínanej Mestskej veže a Kostola Najsvätejšej Trojice a odznak s motívom Slovensko. Okrem práce s papierom, plastom a rôznymi technikami zdobenia si mohli vyskúšať aj hlinený materiál. Rôzne hlinené výrobky pripravené Domom Matice slovenskej v Galante po dotvorení deťmi vytvorili hodnotné umelecké diela. Tvorivé dielne v sebe niesli aj rozmer rovesníckeho vzdelávania vďaka študentom gymnázia, ktorí sa na chvíľu stali lektormi a pomoci dobrovoľníctva.
Uznanie a potrebu takýchto aktivít na školách a vo verejnom priestore vyjadrili aj pedagógovia, ktorí zvlášť ocenili tvorivú a zážitkovú formu vedúcu k hrdosti odkazu predošlých generácií, úcte k národnému povedomiu a prebudeniu záujmu o spoznávanie tradícii a dedičstva našej krajiny.
Priestory City Arena zdobili aj výstavy Domu Matice slovenskej Šurany a Nitra vytvorené z detských diel výtvarných súťaží Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, Slovensko moje a Sv. Cyril a Metod očami detí.

Veronika Bilicová
Dom Matice slovenskej v Nitre

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

2017-09-28T11:07:04+00:0028 septembra 2017 |Nitriansky kraj, Trnavský kraj|
X