ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY 2018


//ŠKULTÉTYHO REČŇOVANKY 2018

Práca s mládežou najmä v oblasti samostatnej tvorby je veľmi náročná a zložitá. Množstvo súťaží a prehliadok je síce motivačným prvkom, ale nie vždy sa podarí naplniť ich cieľ. O tom, že niekedy sa to dá, svedčí vyhodnotenie XXVII. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe „Škultétyho rečňovanky 2018“, ktorej vyhlasovateľom je Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho v spolupráci s Maticou slovenskou, Mestom V. Krtíš a ďalšími spoluorganizátormi. Konalo sa 26. októbra v Obradnej sieni Mestského úradu vo Veľkom Krtíši za účasti ocenených mladých autorov, pedagogického i rodičovského sprievodu, organizátorov a odbornej poroty v zložení – Ján Petrík, predseda, PhDr. Ľubica Kepštová, Peter Gajdošík. Kolektív mal neľahkú úlohu vybrať z prihlásených prác tie najlepšie.
Slávnostné oceňovanie sa konalo za prítomnosti primátora mesta V. Krtíš Ing. Dalibora Surkoša, zástupcov usporiadateľských subjektov a pozvaných hostí z kultúrnych inštitúcií mesta a okresu a začalo sa pri buste významného národovca, veľkokrtíšskeho rodáka Augusta Horislava Škultétyho.
Celkový počet súťažiacich bol 122 (z toho poézia 63, próza 59). Súťažných prác bolo spolu 247 (z toho poézia 171, próza 76). Celkovo bolo ocenených 24 prác z toho:

Cena Slniečka: 2, cena LIC 4, Cena JUDr. Petra Škultétyho, ktorú udeľuje OR MS V. Krtíš, 1

Zoznam autorov ocenených prác

XXVII. ročníka „Škultétyho rečňovaniek“

 1. veková kategória

POÉZIA

 1. Lehetová Kamila ZŠ Košice, Drábová 3
 2. Bodnáriková Alžbeta ZŠ s MŠ Pohorelá
 3. Arendáčová Júlia ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

Cena Slniečka:

– Kollár Cyril Ján  ZŠ Giraltovce

PRÓZA

 1. Čurliková Liliana ZŠ Giraltovce
 2. Vanek Radoslav ZŠ Holíč, Školská 2
 3. neudelené
 4. veková kategória

POÉZIA

 1. Melcherová Katarína ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
 2. Wilmanová Timea Anna ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa
 3. Rusňáková Lenka Gymnázium Topoľčany, Ul. 17. novembra

Cena LIC:

– Svoradová Alexandra   Gymnázium Topoľčany, Ul. 17. novembra

Cena Slniečka:

Telváková Viktória                               ZŠ s MŠ Stakčín

PRÓZA

 1. Ibrahimi Marianna ZŠ Topoľčany, Ul. Škultétyho
 2. Babjáková Dorota ZŠ Narnia, Banská Bystrica
 3. Hirková Petra ZŠ Moldava nad Bodvou, Čsl. armády 15

Cena LIC:

– Hartl Andrej                                       ZŠ Sídlisko SNP, Galanta

– Koritková Natália Monika                ZUŠ K. Pádivého, Trenčín

III. kategória

POÉZIA

 1. Šebestová Monika Stredná odborná škola pedagogická Modra
 2. Martišková Magdaléna Gymnázium Topoľčany, Ul. 17. novembra
 3. Lazarčík Kristián Stredná odborná škola, Hlohovec

Cena LIC:

– Jaroš Marek                                       ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa

PRÓZA

 1. Bača Andrej Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa
 2. Kissová Karin Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
 3. Gálová Adriana Gymnázium Topoľčany, Ul. 17. novembra

Cena JUDr. Petra Škultétyho

– Pavlovová Sára                                  ZUŠ Veľký Krtíš

 

Podujatie po slávnostnom akte odovzdávania ocenení pokračovalo besedou s autormi, členmi poroty a organizačným štábom, ktorá sa zmenila na neformálne stretnutie. Záujem mladých ľudí o vlastnú tvorbu a jej prezentáciu na verejnosti je dôkazom činorodosti mládeže a svedčí o jej záujme vytvárať hodnoty pre ďalšie generácie.

Ján Brloš

2018-12-14T11:31:27+00:0014 decembra 2018 |Banskobystrický kraj|
X