Slávnosť ukončenia 2. svetovej vojny v Košiciach

thumbnail

Košice, 7. 5. 2017

Dňa 7. mája 2017 košickí matičiari spolu s VÚC, Mestom Košice, Okresným úradom Košice a Oblastným výborom SZPB Košice, si v rámci 23. ročníka osláv Dňa mesta Košíc, pietnym aktom kladenia vencov a kytíc pri Pamätníku neznámeho protifašistického bojovníka ako aj Pamätníku padlých vojakov sovietskej armády na Námestí osloboditeľov v Košiciach pripomenuli 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe a víťazstvo nad fašizmom.
Samotné oslobodzovanie Košíc začalo v ranných hodinách 19. januára 1945 vstúpením jednotky 318. horskej streleckej Novorossijskej divízie a 237. Pirjatinskej streleckej divízie 18. armády IV. ukrajinského frontu s veliteľom generálom Ivanom J. Petrovom do mesta. Košice boli ešte v ten deň oslobodené. Do oslobodenia Košíc však ešte stihli príslušníci maďarskej fašistickej Strany šípových krížov popraviť viac ako 500 ľudí, dokonca i niekoľko verejných popráv v centre mesta. Oslobodením mesta sa v Košiciach skončili tieto niekoľkomesačné brutálne represálie. Priamo v meste k veľkým bojom nedošlo, ale boje v okolí mesta si vyžiadali životy. Väčšina ruských vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní Košíc, je pochovaná na vojenskom cintoríne. Nad hrobmi tridsiatich vojakov, ktorí padli v našom meste, stojí dnes spomínaný Pamätník padlým vojakom sovietskej armády, kde na pamätných tabuliach sú okrem iného texty: Sláva hrdinom Veľkej vlasteneckej vojny. Sláva ruským zbraniam."
Na Pamätníku na symbolickej tumbe je česko-slovenský štátny znak a nápis: "Neznámy bojovník za slobodu ľudu 1938 - 1945." Po tomto akte na Námestí osloboditeľov sa matičiari spolu s Oblastným výborom SZPB Košice presunuli do mestského parku k buste armádneho generála Ivana J. Petrova, známeho obrancu Sevastopoľa, kde taktiež položili kyticu kvetov. Záver podujatia bol ešte spestrený kultúrnym programom. Práve tieto spomienkové akty sú prostriedkom, ako si pripomenúť dôležité udalosti dejín nášho mesta a našich vlastných dejín.

Michal Matečka

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia