Slávnosti zvrchovanosti v Košiciach

thumbnail

Horný Bankov,  16. 7. 2017

Dňa 16. júla 2017 sa v prekrásnom rekreačnom údolí Horného Bankova uskutočnil akt pripomenutia si 25. výročia Vyhlásenia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Podujatie sa začalo Hymnou SR, kde následne sa ujala moderovania PhDr. Daniela Hrehová, PhD., ktorá privítala hostí aj účastníkov. Medzi pozvanými nechýbal ani námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Mgr. Ján Dianiška, bývalý poslanec NR MVDr. Jozef Pokorný a za Združenie vojnových poškodencov doc. Ing. Ján Buleca, PhD. Ako prvý sa ujal slova námestník primátora, ktorý pripomenul význam danej udalosti a dôležitosť uchovania si pamiatky na národné dejiny pre budúce generácie. Prejavil radosť nad rôznorodosťou prítomných, nielen staršej, ale i mladšej generácie. Ako druhý rečník vystúpil predseda SZPB p. Dianiška, ktorý nadviazal na svojho predrečníka a zdôraznil význam vyhlásenia zvrchovanosti. Pán Pokorný poukázal na prípravu a priebeh vyhlásenia zvrchovanosti a podotkol, že sa to nerodilo ľahko.
Program výrazne obohatili folklórne skupiny. Okrem speváckej skupiny Matičiarok a súboru z Košickej Novej Vsi – Čorgov, aj mužská spevácka skupina pri folklórnom súbore Studzenka z Plechotíc.
Záver podujatia ukončil riaditeľ DMS Košice Michal Matečka, kde zúčastnených pozval na zapálenie Vatry zvrchovanosti. Počas slávnostného aktu odznela Matičná hymna „Kto za pravdu horí“ v podaní všetkých súborov. Po tejto oficiálnej časti nasledovala voľná zábava v podaní folklórnych súborov a podával sa chutný kotlíkový guláš. Organizátorov potešila vysoká účasť nielen matičiarov, ale i sympatizantov a hostí.

Martina Hockicková

článok neprešiel jazykovou úpravou