Slávnostná akadémia k 100. výročiu vzniku ČSR a ďalším významným výročiam v Lučenci


//Slávnostná akadémia k 100. výročiu vzniku ČSR a ďalším významným výročiam v Lučenci

Lučenec, 29. 10. 2018

V pondelok 29. 10. 2018 sa v Divadle B. S. Timravy v Lučenci konala slávnostná akadémia pod názvom: „ROK 2018 – ROK SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI“, ktorú pre širokú verejnosť zorganizovali Dom Matice slovenskej a MO Matice slovenskej v Lučenci, Spolok M. R. Štefánika v spolupráci s Mestom Lučenec s cieľom priblížiť, osláviť i vzdať úctu udalostiam, ktoré sa pred 100 rokmi natrvalo zapísali do dejín slovenského i českého národa.
Moderátorkou podujatia bola zamestnankyňa mesta p. Bc. Perželová-Libiaková, ktorá prítomným priblížila jednotlivé historické medzníky. Slávnostné príhovory mali v dopoludňajších hodinách pán viceprimátor Mgr. Baculík a odpoludnia pani primátorka PhDr. Pivková. Medzi hosťami nechýbali mestskí poslanci mesta Lučenec, zástupcovia občianskych združení a spolkov, kultúrnych inštitúcií, cirkevných zborov, za Maticu slovenskú historik a spisovateľ p. PhDr. Mičianik, PhD., M.A.
Na kultúrnom programe sa celý deň podieľali členovia Detského folklórneho súboru Jánošík pod vedením p. Podhorovej, ktorý pôsobí pri DMS vo Fiľakove a vystúpenia tanečníkov a speváčok mali pred publikom veľký úspech. Popoludňajší program slávnostnej akadémie spestrilo aj vystúpenie členiek a členov Miešaného speváckeho zboru OZVENA v Lučenci pod dirigentskou taktovkou p. Mgr. Jantošovej, ktorý pôsobí pri DMS v Lučenci. Pieseň Najkrajší kút zaspieval p. Morháč, študent VŠMU v Bratislave. Na programe sa ďalej recitáciou, spevom, športovým vystúpením podieľali žiaci a študenti lučenských škôl: MŠ Zvolenská cesta, ZŠ Vajanského ul., ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Haličská cesta, ZŠ L. Novomeského, SOŠ hotelových služieb a dopravy, …
Po skončení programu sa pri Dome kultúry uskutočnilo kladenie vencov pri soche M. R. Štefánika za spevu hymnickej piesne Kto za pravdu horí v podaní spevokolu OZVENA.
Zástupcovia DMS, MO MS v Lučenci, Spolku M. R. Štefánika a Mesta Lučenec položili vence aj pri pamätnej tabuli Dr. Vodu a vzniku ČSR na Masarykovej ulici, kde sa 28. 11. 1918 uskutočnilo stretnutie Slovákov z Lučenca i širokého okolia, ktorí potvrdili Martinskú deklaráciu a vôľu žiť v ďalších rokoch v jednej republike s bratským národom Čechov v ČSR.
Počet účastníkov celodennej slávnostnej akadémie presiahol 500.
Do prípravy podujatia sa aktívne zapojili aj členky MO MS v Lučenci p. Mgr. Lacová, p. PhDr. Beráneková, p. Mgr. Kalafúsová… Finančným príspevkom ho podporili Matica slovenská v Martine a Banskobystrický samosprávny kraj. Mesto Lučenec poskytlo priestory a technickú pomoc. Kvetinovú výzdobu zabezpečila spoločnosť Agroflóra, s. r. o.
Táto akadémia veľkou mierou prispela k pripomenutiu si významných míľnikov histórie slovenského národa, najmä pre dnešnú mladú generáciu.

Miroslava Podhorová,
pov. riaditeľka DMS Lučenec

2018-11-27T15:24:10+00:0012 novembra 2018 |Banskobystrický kraj|
X