Slávnostné otvorenie výstavy TAPI pre Galantu 2018


//Slávnostné otvorenie výstavy TAPI pre Galantu 2018

 

Jeden z našich najobľúbenejších projektov TAPI pre Galantu končil aj svoj 3. ročník slávnostným otvorením výstavy diel, ktoré vytvorili deti v Dome MS Galanta, ale aj verejnosť a výtvarníci počas Medzinárodného sympózia.
Slávnostné otvorenie výstavy bolo skvelé, zahralo nám saxafónové DUO Boris Červeňanský a Dagmar Melicherová, úvodné slovo na domácej pôde povedal Peter Kolek, predseda kultúrnej komisie, poslanec mesta, pracovník MsKS Galanta.
Hviezdnu vzájomnú spoluprácu všetkých zúčastnených organizácií – za hlavného organizátora projektu – Dom Matice slovenskej v Galante som ocenila aj ja. Na záver sa prihovorila účastníkom vernisáže aj predsedníčka ARTTEXU pani Ľuba Suchalová Harichová, ktorá výstavu slávnostne aj otvorila a pozvala účastníkov na čašu vína.
Po prehliadke výstavy nasledovalo príjemné posedenie na nádvorí kaštieľa, kde pofukoval jemný vetrík a sprevádzali nás melódie saxafónového Dua. Naši hostia si aj zatancovali, čo bol jasný znak, že sa cítia výborne.
Verím, že sa nám naším projektom podarilo zviditeľniť ARTTEX, slovenský výtvarný patent na tvorbu tapisérií, aktivity Domu MS Galanta, spolu s rovnomenným Klubom výtvarníkov ARTTEX, s finančnou podporou mesta Galanty, spolupracujúceho MsKS Galanta, ale aj upriamiť pozornosť na záchranu krásneho Neogotického kaštieľa v Galante. Výstava je sprístupnená do 31. 8. 2018 v Južnom krídle NK v Galante.
Rozchádzali sme sa s nádejou, že počas nasledujúceho ročníka TAPI pre Galantu 2019 budú priestory Neogotického kaštieľa pripravené, aby sme tam mohli vystaviť všetky vytvorené tapisérie. Tešíme sa aj na Vašu účasť.

 

Zlatica Gažová,
riaditeľka Domu MS Galanta

[image_options href=“http://matica.sk/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-19_Galanta_Vernisíż-Tapi-pre-Galantu-foto-¦Ź-5.jpg“ image_id=“29612″ align=“none“ overlay=“file“][/image_options]

2018-07-24T11:41:16+00:0024 júla 2018 |Trnavský kraj|
X