Slávnostné prijatie pána JÁNA ŠAFÁRA

//Slávnostné prijatie pána JÁNA ŠAFÁRA

Slávnostné prijatie pána JÁNA ŠAFÁRA

2017-11-02T12:13:17+00:00

Dnes veselo sa majme,
veď dôvod na radosťmáme
a pánu Šafárovi len zdravie, šťastie a radosti prajeme
i objatie plné prianí toho, po čom srdce piští.

V obecnej knižnici v Gemerskej Polome sa dňa 27. 10. 2017 sa uskutočnilo slávnostné prijatie pána JÁNA ŠAFÁRA– heligonkára, speváka a rodáka obce Gemerská Poloma, ktorý sa dožil významného životného jubilea.
Predstavitelia obce a Miestneho odboru Matice slovenskej Gemerská Poloma, ako i riaditeľka Domu Matice slovenskej Rožňava nášmu jubilantovi prejavili úctu a vďaku za jeho tvorivú prácu pri uchovávaní folklórnych tradícií a za vzornú reprezentáciu. Pohľad späť v živote oslávenca bol plný rokov tvorivej práce a neuhasínajúceho elánu.Je obdivuhodné, ako dokázal i v najťažších životných chvíľach prebúdzať túžbu, nevzdať sa, vziať do ruky heligónku a zanôtiť si pre seba, ale i nás všetkých. V čase narodeninovom sme si dovolili pozdraviť pána Jána Šafára kytičkou vďaky uvitou zo slov i piesní.
Máme jediné želanie, aby ste pán Ján Šafár v zdraví ešte veľa rokov žili, svoj život i naďalej dopĺňali radosťou, životným uspokojením a nech jeseň Vášho života je krásna, pokojná a slnečná.

Danka Červeňáková

článok neprešiel jazykovou úpravou

X