Slováci v zahraničí


/Slováci v zahraničí
Slováci v zahraničí2015-12-02T10:59:43+00:00

KM MS je ústredným pracoviskom MS pre styk a spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Cieľom jeho činnosti je udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike.

X