KM MS je ústredným pracoviskom MS pre styk a spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Cieľom jeho činnosti je udržiavanie a rozvíjanie ich národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike.