Slovenčina v knižnici mesta Olomouc

Olomouc, 15. 6. 2016

Pracovníčky detského oddelenia knižnice v Olomouci vedené Mgr. M. Orlichovou vypracovali projekt a získali peniaze na nákup slovenských kníh. Dňa 15. 6. 2016 tieto knihy predstavili zaujímavou formou svojím čitateľom. Čitáreň zaplnená deťmi s pani učiteľkou, rodičmi a starými mamami, bola v očakávaní. Deti si prezreli výstavku nakúpených kníh slovenských autorov. Vypočuli si slovenskú pieseň, hádali hádanky a prekladali slovenské slová do češtiny. Mgr. Cibáková a Omelková čítali ukážky z knihy K. Bendovej Osmijankove rozprávky. Pani knihovníčka a Mgr. J. Prochotská /predsedníčka MO MS v Spišskej Novej Vsi/ z knihy G. Futovej Naša mama je bosorka ! čítali striedavo česky a slovensky . Pani predsedníčka predstavila 10 kníh svojich detí a vnukov od J.C. Hronského, M. Rúfusa, P. Dobšinského …a pripomenula významnú osobnosť M. Hrebendu, ktorého 220.výročie narodenia si pripomíname. Potom si deti aj tieto knihy veľmi pozorne prezerali. Popoludnie s ľúbozvučnou slovenčinou sa predĺžilo. Na záver pani knihovníčka pripravila pre deti občerstvenie- slovenské bryndzové parenice. Poďakovanie patrí aj Spišskej knižnici v Spišskej Novej Vsi , pracovníčkam detského oddelenia za pomoc pri príprave výberu najčítanejšej detskej slovenskej literatúry a Mestu za dar, knihu o našom meste pre Knižnicu mesta Olomouc.

Mgr. J. Prochotská
článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

X