Slovenská mučeníčka – misionárka MUDr. Veronika Theresia Rácková, SSpS


//Slovenská mučeníčka – misionárka MUDr. Veronika Theresia Rácková, SSpS

Nitra, 2. 3. 2018

V piatok 2. marca 2018 prijal Jeho Excelencia Mons. Viliam Judák v Nitrianskej diecéze členku Predsedníctva MS PhDr. Libušu Klučkovú, predsedníčku MO MS v Bánove Mgr. Paulu Ráckovú a riaditeľku Domu MS v Šuranoch Mgr. Miroslavu Kozárovú. Spoločne posúdili možnosť vydania publikácie o slovenskej misionárke MUDr. Veronike Terézii Ráckovej, sestre Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, ktorá pôsobila od roku 2010 v Južnom Sudáne.
Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, privítal iniciatívu Mgr. P. Ráckovej vydať knihu o tejto zaslúžilej lekárke a misionárke, ktorú osobne poznal a veľmi si vážil jej obetavú službu pre dobro iných.
So sr. Mercy z Ghany a sr. Isabellou z Indonézie spolu utvorili prvú misijnú komunitu sestier na území Južného Sudánu v diecéze Yei. Bola potrebná znalosť arabčiny, kvôli moslimskému obyvateľstvu, a tiež znalosť africkej kultúry, tradícií a mentality obyvateľov. Ako vedúca lekárka pracovala sr. Veronika Theresia Rácková v Zdravotnom stredisku sv. Bakhity v meste Yei. Vykonávala ošetrovateľstvo a zdravotnú starostlivosť najmä pre ľudí chorých na AIDS, tiež pre ľudí s rôznym iným zdravotným postihnutím. Spolu so sestrami zrenovovali budovy a zakúpili zariadenia pre infekčné a psychiatrické oddelenie. Otvorila liečebný program pre mentálne postihnutých ľudí a pacientov s epilepsiou, či už v samotnom stredisku, alebo na výjazdoch. Počas politických nepokojov v Južnom Sudáne sa snažila v spolupráci s inými organizáciami pomáhať obyvateľom v ohrození – obstaraním stravy, vody, liekmi, odbornou zdravotnou starostlivosťou, starostlivosťou o tehotné ženy, očkovaním detí, ale, samozrejme, aj spoločnou modlitbou. Misijné sestry pomáhali platiť školskú dochádzku pre deti bez rodičov. Neskôr sa sestrám podarilo zamestnať šesť nových kvalifikovaných zdravotníkov, čo umožnilo zachrániť mnoho malých detí, ktoré rýchlo strácajú červené krvinky pri ťažkej malárii.
Auto sv. Veroniky sa v noci 16. mája 2016, keď sa vracala z nemocnice, do ktorej odviezla pacientku, stalo terčom streľby ozbrojencov. Po štyroch dňoch sr. Veronika ťažkým zraneniam podľahla. Jej telesné pozostatky odpočívajú na cintoríne v meste Yei, tam, kde konala svoju službu lásky.
Sestra Veronika Terézia bola ako človek veľmi cieľavedomá, priebojná, obetavá a zodpovedná. Každý, kto ju poznal, si ju pamätá s úsmevom, svoj rehoľný misijný život prežívala radostne, s vierou, že plní poslanie, pre ktoré ju určil sám Pán. Pochádzala z Bánova pri Nových Zámkoch. Bánovčania v spolupráci s Mons. doc. ThDr. Dušanom Argalášom, PhD. a starostkou obce Helenou Juríkovou pripravujú na máj pietnu spomienku s odhalením jej busty v areáli cintorína – na znak úcty a pre spomienky na jej svätý a obetavý život.
Osud, život a prácu sr. Veroniky Theresie vložila Mgr. Paula Rácková do knihy s názvom Slovenská mučeníčka – misionárka MUDr. Veronika Theresia Rácková, SSpS. Po roku svedomitej práce, množstva stretnutí s ľuďmi, ktorí ju poznali a spolupracovali so sr. Veronikou, sa stránky prípravného bloku zaplnili a prišiel čas na jej vydanie. Veríme, že sa to s Božou pomocou podarí a v máji aj táto kniha uzrie svetlo sveta.

PhDr. Libuša Klučková

2018-03-07T09:29:33+00:007 marca 2018 |Nitriansky kraj|
X