Slovenská ornamentika majstra Kostelníčka bola vydaná pred 75.rokmi


//Slovenská ornamentika majstra Kostelníčka bola vydaná pred 75.rokmi

Košice, 8. 2. 2018

Súkromné etnografické múzeum HUMNO Košice a Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej pripravili spomienkové stretnutie venované 75.výročiu vydania SLOVENSKEJ ORNAMENTIKY – 1.ČASŤ z roku 1943, Štefana Leonarda Kostelníčka dňa 8. 2. 2018 v etnografickom múzeu HUMNO, Cottbuská 36, v Košiciach. Návštevníci si po príchode popozerali exponáty múzea, zapísali sa do Knihy návštev múzea a dostali tlačovinu. Podujatie oficiálne otvoril riaditeľ múzea Juraj Barla. Slovo odovzdal moderátorovi Ing. Mgr. Antonovi Meteňkovi, PhD., predsedovi Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej. Ten odovzdal riaditeľovi múzea Ďakovný list za podporu Matice slovenskej, najmä Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej a sponzorstvo mnohých spoločných podujatí. PhDr. Gabriela Čiasnohová voviedla publikum do problematiky a premietla im medailón o živote a tvorbe najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka. Potom ich oboznámila so samotnou Slovenskou ornamentikou z roku 1943. Prítomní si prezreli jej 16 originálnych ukážkových listov – peroviek. Program pokračoval vstupom Popradčanky, MUDr. Antónie Stavnej, rodenej Klocokovej, krstnej dcéry umelca. Priblížila životné osudy svojho otca Jána Klocoka, Kostelníčkovho spolupracovníka a priateľa. Priniesla otcove ornamentálne výšivky i maľby na drevo. Tlačovinu o Jánovi Klocokovi zostavila Dr. Čiasnohová. Všetci ju dostávali už pri príchode. Potom sa ujal slova Ing. Ferdinand Kubenko zo Spišskej Novej Vsi, príslušník širšej rodiny Kostelničákovcov v tretej generácii. Spomienky sa zúčastnili aj ďalší „Kostelničákovci“ z rôznych miest SR, Znancovci (aj s deťmi) z Krompách, Sabinova a Spišskej Starej Vsi; Oľga Lysanská, Tomášovci a Ferenčákovci (aj s deťmi) z Košíc. Na husliach a harmonike na záver zahrali a naše krásne piesne zaspievali gymnazisti z Krompách Ján Richnavský a Aurel Holotňák. Pridali sa k ním aj mnohí účastníci podujatia.
Na malom fašiangovom občerstvení si pochutilo 34 prítomných osôb, matičiarov, priaznivcov slovenského ornamentu a slovenskej ľudovej kultúry.

Akciu finančne podporili Košičania: manželia Čiasnohovci, Juraj Barla a Mária Šebešťanová.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko, ZO regionalistiky MS

článok neprešiel jazykovou úpravou

Článok spolu s fotografiami (pdf)

Foto: P. Čiasnoha a A. Meteňko

2018-02-12T10:05:36+00:0012 februára 2018 |Košický kraj|
X