Slovenská ornamentika majstra Kostelníčka opäť medzi košickými seniormi


//Slovenská ornamentika majstra Kostelníčka opäť medzi košickými seniormi

Košice, 30. 1.  2018

Seminár zameraný na osobnosť a tvorbu ŠTEFANA LEONARDA KOSTELNÍČKA spojený s komentovaným premietaním DVD HUMNO I. (DVD obsahuje: medailón majstra Kostelníčka; dve putovné výstavy „Čaro ornamentu“ v Košiciach [HUMNO] 2009 a [ŠVK] 2010; prvá Slovenská ornamentika z r. 1927) a diskusiou sa uskutočnil dňa 30.1.2018 v Dennom centre pre seniorov (DCS) v budove Radnice Starého Mesta na Hviezdoslavovej ulici č.7 v Košiciach. Realizovala ho šíriteľka Kostelníčkovho slovenského ornamentu PhDr. Gabriela Čiasnohová, členka Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej. Podujatie zorganizovala vedúca DCS pani Mária Riesová. Seminár bol obohatený  výstavkou ornamentálnych produktov z dielne lektorky G. Čiasnohovej, pritom pomáhala matičiarka Ing. Beatrica Korfantová.  Ide o vydavateľskú činnosť Súkromného etnografického múzea HUMNO, Cottbuská 36, Košice.
Medzi prítomných seniorov zavítala aj krásna novinárka Mgr. Katarína Strojná, známa moderátorka folklórnej televíznej relácie KAPURA. Téma podujatia „ŠÍRENIE ORNAMENTOV“ oslovila prítomné dámy natoľko, ţe doniesli na ukáţku vlastné i cudzie výšivky ornamentov na bielom i inofarebnom podklade. Svojimi výšivkami osobitne vynikla pani Natália Halaszová.
Vyše dvadsiatka prítomných nadšencov pre ornament (viď. prezenčka) je dôkazom toho, ţe podobné podujatia majú zmysel. Nadväzujú zvyčajne na úspešnú vernisáţ putovnej výstavy Slovenský ornament majstra Kostelníčka. Aj tohto roku Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej podal projekt na finančnú podporu realizácie tejto výstavy. Ţiaľ, v doterajších ročníkoch neboli pridelené na toto podujatie zo strany Matice slovenskej ţiadne finančné prostriedky.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko,
ZO regionalistiky MS

Článok spolu s fotografiami (pdf)

článok neprešiel jazykovou úpravou

2018-02-04T15:16:23+00:004 februára 2018 |Košický kraj|
X