Slovenská ornamentika majstra Kostelníčka zaujala aj košických seniorov

thumbnail

Denný stacionár Arcidiecéznej charity,  Košice, 7. február 2017

V roku 2017 si pripomíname 90.výročie vydania prvého systematického diela „Slovenská ornamentika“. Vyšlo v Prešove, neskôr v Košiciach, odkiaľ bolo distribuované do celej ČSR – do každej školy, knižnice i múzea. V tomto duchu sa v roku 2017 Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej rozhodol organizovať podujatia venované tvorcovi tohto nevšedného výtvoru, Štefanovi Leonardovi Kostelníčkovi (vlastné meno Kostelničak).
Dňa 7. 2. 2017 bola v Dennom stacionári Arcidiecéznej charity na Južnej triede 2 v Košiciach prednáška v podaní PhDr. Gabriely Čiasnohovej (lektorka košického národopisného múzea HUMNO a košická matičiarka) spojená s komentovaným premietaním. Zameraná bola na slovenský ornament majstra Kostelníčka. Prítomní sa zoznámili aj s príručkami lektorky Škola ornamentu ... a inými spôsobmi šírenia slovenského ornamentu – výtvarná súťaž KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU 2017; putovná výstava SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA; pochôdzka MAJSTER KOSTELNÍČEK V KOŠICIACH, autobusový zájazd PO STOPÁCH ŠT. L. KOSTELNIČAKA a iné. Podujatie sa vydarilo aj vďaka organizátorkám zo stacionáru, výdatnú pomoc poskytli: Blažena Fecáková a Valéria Andrejčáková.

Gabriela Čiasnohová a Anton Meteňko,
ZO regionalistiky MS

Článok spolu s fotogalériou (pdf)