Slovenská povesť v Banskej Bystrici opäť ožila


//Slovenská povesť v Banskej Bystrici opäť ožila

Banská Bystrica, 23. 1. 2019

Fakt, že slovenská povesť stále žije, dokázali žiaci základných škôl Banskobystrického okresu v recitačnej súťaži v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Dvadsiate šieste vydanie okresného kola sa konalo v stredu 23. 1. 2019 v budove Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici.
Úvodné slovo si zobral 1. podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska, ktorý zdôraznil osobnosť, podľa ktorej nesie meno samotná súťaž – Jozefa Cígera Hronského. Slova sa ujal aj predseda Miestneho odboru MS v Banskej Bystrici Pavol Boroň, ktorý súťažiacich hlavne povzbudil a poprial im veľa šťastia. Na súťaži sa zúčastnilo 18 žiakov zo šiestich základných škôl. Každú z troch kategórií hodnotila trojčlenná odborná porota zložená z členov Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Zvolene, pedagógov zo základných a stredných škôl a funkcionárov Matice slovenskej.
Dlhá porada porotcov po skončení vystúpení žiakov bola opäť dôkazom kvality výberu a prednesu povestí. Najlepším trom prednášateľom na záver odovzdal ceny Marek Hanuska a poprial víťazom veľa šťastia v krajskom kole. Do priestorov Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici sa súťaž vrátila po niekoľkých rokoch. Návrat mal veľmi pozitívny efekt, čo sa prejavilo na bezproblémovej príprave a priebehu celej súťaže.

Výsledky:
I. kategória:
1. miesto – Matej Záhorec, ZŠ Moskovská, Banská Bystrica
2. miesto – Michaela Zajacová, ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča
3. miesto – Simona Melicherčíková, ZŠ Spojová, Banská Bystrica
II. kategória:
1. miesto – Tereza Roskošová, ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča
2. miesto – Natália Klimentová, ZŠ Moskovská, Banská Bystrica
3. miesto – Matej Čuma, ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica
III. kategória:
1. miesto – Andrea Jasovská, ZŠ Moskovská, Banská Bystrica
2. miesto – Jakub Riečan, ZŠ trieda SNP, Banská Bystrica
3. miesto – Michaela Poljovková ZŠ Spojová, Banská Bystrica

Ondrej Smutný,
DMS Banská Bystrica

Cenu odovzdáva Marek Hanuska

Cenu odovzdáva Pavol Boroň

Najmladšia kategória

Stredná kategória

Najstaršia kategória

Víťazka najstaršej kategórie

2019-02-11T16:47:07+00:0011 februára 2019 |Banskobystrický kraj|
X