Slovenské básne zneli naprieč Slovenskom


//Slovenské básne zneli naprieč Slovenskom

V Nitre 21. 3. 2019

„Nechajme znieť slovenskú poéziu v našich mestách a obciach, nech v tento deň recitujú deti, mládež, matičiari, herci, dôchodcovia…“

Takto znelo motto matičiarov, ktorí sa zapojili do 20. výročia Svetového dňa poézie vyhláseného v rámci programu UNESCO. Iniciatíva zapojiť sa do spoločného projektu vyšla z radov matičiarov zo Spišskej Novej Vsi. Jej hlavným cieľom je podporiť čítanie slovenských básnických diel, ich vydávanie, vyjadrenie uznania básnikom a podpora básnickej tvorby aj prostredníctvom publikovania ich zbierok. Poézia znela počas celého dňa v matičných domoch, radniciach, knižniciach, materských, základných a stredných školách a aj v gymnáziách. Pracoviská Matice slovenskej vytvorili rad zaujímavých podujatí, určených pre rôzne vekové kategórie. Do výzvy sa zapojili matičiari z Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Stropkova, Galanty, Prešova a Nitry.

V priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre sa dopoludnia konali „Knihomole“, venované žiakom druhého stupňa základných škôl. Popoludnie bolo určené pre matičiarov a verejnosť. Knihomole už tretí rok hľadajú spôsoby, ako podnietiť záujem mladých čitateľov o slovenskú literatúru, ukázať poetickú krásu tvorcov poézie, a to aj prostredníctvom netradičných foriem a presahmi jednotlivých umení. Tohtoročnou témou bola poézia, ktorá sa čítala, tvorila, ale aj rapovala. Sálou sa niesla Sládkovičova Marína, Chalupkovo Mor ho! aj Hviezdoslavove Krvavé sonety, ktoré boli rytmicky zapracované do hudby komponovanej priamo na mieste. Interaktívne dielne a vzdelávanie na tému poézie boli doplnené choreografiou tanečníkov Andreja Mistríka a Matúša Tótha, s ktorou sa umiestnili a kvalifikovali na medzinárodnej tanečnej súťaži DanceStar v Nitre. Na podujatí zaznela aj autorsky upravená hudba Matúša Tótha a rap talentovaných chlapcov Martina Dvornického a Dávida Simonidesa zo zoskupenia Tow Meot, ktorí sa venujú práve práci s mládežou. Jednotlivé stanovištia sprevádzali animátori v dobových kostýmoch z konca devätnásteho storočia, zapožičaných z Divadla Andreja Bagara v Nitre. Žiaci mali na podujatí možnosť spoznať regionálnu históriu, umenie krásnopisu, ale dozvedeli sa aj o výročiach známych slovenských spisovateľov. Tento rok uplynulo 170 rokov od narodenia P. O. Hviezdoslava, 190 rokov od narodenia Jána Botta a 121 rokov od narodenia Jána Smreka. Kartičky pripomínajúce tieto výročia si mohol každý účastník odniesť ako záložku do svojej zamenenej knihy. Burza kníh tento rok vznikla v rámci spolupráce s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre, doplnená bola aj o tituly z Vydavateľstva Matice slovenskej. Do podujatia sa zapojil aj Odbor Mladej Matice v Nitre.

V rámci Popoludnia so slovenskou poéziou, organizovaného nitiranskym matičným domom a Miestnymi odbormi Matice slovenskej Nitra – Klokočina a Nitra – Chrenová, zazneli básne slovenských autorov Jána Smreka, Jána Botta, Pavla Országha Hviezdoslava, Valentína Beniaka, Milana Rúfusa, Imricha Kružliaka a súčasného autora Jozefa Garlíka. O umelecký prednes sa postarali členovia MS Mária Lietavová, Ján Galaba a Jozef Garlík. Pri príležitosti spomienky na nedávno zosnulú významnú osobnosť povojnového exilu, slovenského spisovateľa a matičiara Imricha Kružliaka, bola časť podujatia venovaná práve exilovej literatúre ako integrálnej súčasti slovenskej poézie. Hudobne program doplnil Senior matičiar Nitra, pôsobiaci pri MO MS Nitra – Chrenová.

Nikola Rechtorisová,
Dom MS v Nitre

Nikola Rechtorisová
Autor fotografií: Veronika Bilicová

Knihomole

Knihomole

Knihomole

Knihomole

Popoludnie so slovenskou poéziou,predsedníčka MO MS Nitra - Klokočina Mária Lietavová

Popoludnie so slovenskou poéziou,predsedníčka MO MS Nitra – Klokočina Mária Lietavová

Popoludnie so slovenskou poéziou, Senior Matičiar pôsobiaci pri MO MS Nitra - Chrenová

Popoludnie so slovenskou poéziou, Senior Matičiar pôsobiaci pri MO MS Nitra – Chrenová

2019-03-27T16:42:57+00:0027 marca 2019 |Nitriansky kraj|
X