Slovenské povesti v podtatranskom kraji zneli už po devätnástykrát

thumbnail

Poprad

Popradská Matica slovenská v spolupráci so Školským úradom a Centrom voľného času  v Poprade usporiadali  19. ročník oblastnej súťaže v prednese slovenských povestí,  známej ako „Šaliansky Maťko“.
Podtatranská knižnica privítala vo svojich priestoroch účastníkov z celej podtatranskej oblasti, spolu  52 rozprávačov povestí, zväčša v ľudových krojoch svojej obce.
V povestiach sa premietali naše hory, jazerá, plesá, hrady – povesťový obraz našich dejín, nášho krásneho Slovenska, ako zaznelo v leitmotíve súťaže od spisovateľa Jozefa Cígera Hronského: „Nenašiel by si na celom svete taký kus zeme, ako je Slovensko, kde by sa vystriedalo toľko krás, ako sa vystrieda na Slovensku a právom mu prislúcha označenie „krásne Slovensko“.
A naši rozprávači si boli toho plne vedomí.
Zaiste práve pre kultúrny poklad spočívajúci v dedičstve našich otcov si táto súťaž našla také pevné miesto v živote a potvrdila svoju opodstatnenosť, z čoho má zaiste veľkú radosť a zadosťučinenie jej iniciátor doktor Svetoslav Hikkel. Patrí mu naša vďaka a uznanie.
Ochrana a uchovávanie nášho kultúrneho dedičstva – dejinnej pamäti, rodnej reči a a vedomia spočívajúceho v srdci - to všetko sa skrýva v našich povestiach  - rozprávkových dejinách nášho národa.
Pre veľký počet žiakov vystúpenia hodnotili 3 poroty.
Víťazkou v 1. kategórii bola tretiačka Soňa Janigová zo ZŠ v Tatranskej Lomnici a postúpila na krajské kolo do Prešova 14. 2.2017.
Výnimočný talent prejavil víťaz 2. kategórie – štvrták  Peter Šaling zo ZŠ v Batizovciach.
V 3. kategórii zvíťazil siedmak Maroš Oravec zo ZŠ,  z rázovitej obce Liptovskej  Tepličky. Všetci víťazi nás budú reprezentovať na krajskom kole.
11 víťazom /navyše boli udelené 2 druhé miesta/ mesto Poprad venovalo knihy, ale ocenený bol každý jeden účastník súťaže  balíčkom pozorností všetkých, ktorí súťaž podporili. Každý dostal záložku s logom Maťka a Matice slovenskej a upomienkové predmety.
Vďaka podpore miest Poprad a Svit rovnako aj Slovenskej národnej strany  v Poprade deťom sme podali občerstvenie – sladké pečivo a džús.  V knižnici sa vytvorila radostná pohoda v podobe spokojnosti a veríme, že aj chuti pokračovať  a zúčastniť sa jubilejného 20. ročníka súťaže na budúci rok.
Veľký podiel na rozšírení a zakorenení súťaže v Poprade má PhDr. Emil Turčan zo školského úradu, Ing. Valéria Vasilková z CVČ, a najmä učitelia 25 zúčastnených škôl, ktorí sa venujú deťom pri výbere povestí, dramaturgii  a nácviku prednesu. Vďaka patrí Elene Lackovičovej,  zakladateľke súťaže v Poprade a členkám Matice slovenskej  za ich materinskú starostlivosť a pohostinnosť, členom poroty a pracovníčkam Podtatranskej knižnice v Poprade.

Ľudmila Hrehorčáková

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia