Slovenskí Branci pomohli na Devíne

thumbnail

Bratislava (Devín), 22. 4. 2017

Matica slovenská v sobotu 22. apríla opäť zorganizovala na Devíne Národnú slávnosť. Tradičné podujatie si vzhľadom na svoj charakter vyžaduje veľa organizačnej práce, pri ktorej usporiadatelia privítajú každú pomocnú ruku. Ešte viac organizovaný „les“ rúk ochotných priložiť ruku k dielu. Aj preto teraz prizvali Slovenských Brancov – s cieľom využiť ich pomoc pri organizovaní akcie a zabezpečení jej bezproblémového a plynulého priebehu. Podujatie sa úspešne uskutočnilo aj napriek tohtoročnej nepriazni počasia. Organizátori mohli po jeho skončení s radosťou konštatovať, že opäť raz zvíťazila sila duchovného aj kultúrneho zážitku s prirodzeným národným a vlasteneckým podtónom. Svoj podiel v podobe vynikajúcej organizačno-usporiadateľskej súčinnosti prácu pri tomto všetkom odviedli nesporne aj Slovenskí Branci.