Slovenský Betlehem 2016 v Užhorode

Užhorod, 17. 12. 2016

Dňa 17. decembra 2016 v priestoroch nádherne vyzdobenej sály Zakarpatského oblastného akademického bábkového divadla BAVKA v Užhorode sa uskutočnil XIX. ročník tradičnej Oblastnej súťažnej prehliadky slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov SLOVENSKÝ BETLEHEM 2016. Jeho organizátorom, ako i v predošlé roky, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine. Na prehliadke sa zúčastnilo 12 súborov z rôznych slovenských lokalít Zakarpatska: Seredné, Antalovce, Storožnica Užhorodského okresu, Koľčino (Fridešovo) Mukačevského okresu, mesta Užhorod, Mukačevo a Dlhé. Nechýbali ani hostia zo Slovenska – súbor Porubjan. Celkovo v súťažnej prehliadke sa zúčastnilo vyše 150 účastníkov!
Na úvod tradične zaznela pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi v podaní súboru Slovenka Detskej umeleckej školy v Serednom (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine). Všetkých prítomných privítal vedúci Odboru národností a náboženstiev Oblastnej štátnej administratívy Anatolij Salaj, generálna konzulka generálneho konzulátu SR v Užhorode Janka Burianová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach Mária Kušnírová, predseda Matice slovenskej v Ukrajine Jozef Hajniš.
Súťažilo sa v troch kategóriách: Betlehemské hry; koledy a vinše; scénky. Výkony hodnotila 5-členna porota na čele so skúseným pracovníkom kultúry Leontiom Lenartom.
Ocenení dostali pamätné listy a darčeky od Matice slovenskej v Ukrajine a všeci účastníci suveníry – matičné a katolícke kalendáre, ktoré zabezpečila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Michalovciach Mária Kušnírová a rôzne sladkosti od riaditeľky Krajanského múzea Matice slovenskej Zuzany Pavelcovej.
Na záver Jozef Hajniš sa úprimne poďakoval všetkým účastníkom, spoluorganizátorom a divákom, zaželal prijemné prežitie vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoj a mier. Poďakoval sa za pomoc a podporu Domu Matice slovenskej v Michalovciach.
Podujatie malo dojímavý záver, keď všetci prítomní spoločne zaspievali najkrajšiu vianočnú pieseň Tichá noc. Všetkých účastníkov potom ešte čakalo občerstvenie. Oblastná súťažná prehliadka slovenských betlehemských hier, kolied a vinšov poskytla zúčastneným nádherný zážitok, plný lásky, vyvolávajúci v duši pokoj a v srdci radosť. Skrášlila predvianočnú atmosféru a zviditeľnila slovenské kresťanské tradície, čo prispieva k ich zachovaniu pre ďalšie generácie. Bolo to povzbudenie pre všetkých účastníkov a návštevníkov tak potrebné v tomto zložitom období na Ukrajine.

Informácia MS v Ukrajine

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

 

2016-12-29T10:13:56+00:0029 decembra 2016 |Články zo slovenského života v zahraničí 2016|
X